Devetomjesečni prihodi u budžetu FBiH 1,79 milijardi KM

0
1050
Vlada FBiH donijela je Odluku o izdvajanju sredstava u fond solidarnosti FBiH za 2019.

Budžet Federacije BiH za prvih devet mjeseci 2017. godine ostvario je ukupne prihode od 1.791,3 miliona KM, što je 65 posto planiranog za ovu godinu.
Od toga su porezni prihodi (na dobit i od indirektnih poreza) iznosili 1.167,6 miliona KM, neporezni prihodi (naknade, takse, novčane kazne i ostali) 343,5 miliona KM, dok su primici od finasiranja bili 280,1 milion KM.
U odnosu na isti period lani, ukupno ostvareni prihodi veći su za 18 posto ili za 270,2 miliona KM. Najveći porast bilježe prihodi od indirektnih poreza (134 miliona KM), zatim od krajnjih korisnika za otplatu kredita (89,1 miliona KM). Također, na strani finansiranja, ostvaren je primitak od sukcesije (uplata Vlade Ruske Federacije po osnovu klirinškog duga) u iznosu od 120 miliona KM, tako da je i finansiranje veće za 40,1 milion KM u odnosu na isti period 2016. godine. Znatan porast zabilježen je i kod prihoda od poreza na dobit (10,8 miliona KM).
Ukupno obračunati rashodi i izdaci, u periodu januar-septembar 2017. iznose 1.612,2 miliona KM, što je 59 posto iznosa planiranog ovogodišnjim Budžetom FBiH.
Rashodi i izdaci na gotovinskoj osnovi iznose 1.541,2 miliona KM, što je 96 posto ukupno obračunatih u ovom periodu.
U odnosu na izvršenje u istom periodu prethodne godine, ukupni rashodi i izdaci su veći za četiri posto ili za 64,9 miliona KM, što je posljedica porasta transfera za zdravstvo, subvencija privatnim preduzećima i poduzetnicima, te otplate duga.