Devizne rezerve BiH krajem jula porasle 2,3%, na 16,3 milijarde KM

0
413
Rast depozita u januaru registrovan je kod sektora stanovništva za 75,7 miliona KM

Devizne rezerve Bosne i Hercegovine na kraju jula iznosile su 16,3 milijarde KM i veće su za 368,4 miliona KM ili 2,3 posto u odnosu na juni.
Devizne rezerve na godišnjem nivou veće su za 1,68 milijardi KM ili 11,5 posto, objavila je Centralna banka BiH (CBBiH).
Ukupni depoziti domaćih sektora na kraju jula 2022. godine iznosili su 28,1 milijardu KM, u odnosu na prethodni mjesec zabilježeno je povećanje depozita od 273,6 miliona KM (1%). Rast depozita registrovan je kod sektora stanovništva za 105,4 miliona KM (0,8%), privatnih preduzeća 158,4 miliona KM (2,9%), ostalih domaćih sektora za 16,8 miliona KM (0,9%), i kod vladinih institucija za svega 0,2 miliona KM.
Pad na mjesečnom nivou zabilježen je kod depozita nefinansijskih javnih preduzeća za 7,2 miliona KM (0,4%), podaci su CBBiH.

Godišnja stopa rasta ukupnih depozita u julu 2022. iznosila je 5,3 posto, u apsolutnom iznosu 1,42 milijarde KM. Godišnji rast depozita registrovan je kod vladinih institucija za 1 milijardu KM (27,4%), privatnih preduzeća za 383,6 miliona KM (7,4%), nefinansijskih javnih preduzeća za 287 miliona KM (16,6%) i kod ostalih domaćih sektora za 172,4 miliona KM (10,4%). Smanjenje stope rasta depozita na godišnjem nivou registrovano je kod sektora stanovništva za 433 miliona KM (3%).
Ukupni krediti domaćim sektorima na kraju jula iznosili su 21,8 milijardi KM i veći su za 47,8 miliona KM ili 0,2 posto u odnosu na prethodni mjesec.
Rast kredita registrovan je kod sektora stanovništva za 59,8 miliona KM ili 0,6 posto i nefinansijskih javnih preduzeća za 17,3 miliona KM ili 3,5 posto.
Smanjenje kredita zabilježeno je kod vladinih institucija za 5,2 miliona KM ili 0,5%, privatnih preduzeća za 13,8 miliona KM ili 0,1%, te ostalih domaćih sektora za 10,4 miliona KM ili 5,8%.
Godišnja stopa rasta ukupnih kredita u julu iznosila je 4,5 posto, nominalno 944,2 miliona KM.
Godišnji rast kredita registrovan je kod sektora stanovništva za 566,5 miliona KM ili 5,5%, privatnih preduzeća za 424 miliona KM ili 4,8%, te nefinansijskih javnih preduzeća za 9,4 miliona KM ili 1,9%, piše Bloomberg Adria.
Smanjenje kreditnog rasta na godišnjem nivou registrovano je kod vladinih institucija za 53,9 miliona KM ili 4,7%, te ostalih domaćih sektora za 1,7 miliona KM ili jedan posto.