Digitalizacija će pomoći bržem, jednostavnijem i sigurnijem protoku roba

0
165
Održana radionica za veterinarske inspektore i kompanije oko izdavanja veterinarskih certifikata

U okviru SEED+ projekta (Sistemi za elektronsku razmjenu podataka), a u saradnji sa Vanjskotrgovinskom komorom BiH, Komorskim investicionim forumom Zapadnog Balkana, Uredom za veterinarstvo BiH i CEFTA Sekretarijatom, jučer je u Sarajevu održana prva obuka veterinarskih inspektora i kompanija u vezi sa izdavanjem veterinarskih certifikata u SEED+/CEFTA TRACES NT (TRAde Control and Expert System New Technology) softveru.
Cilj obuke je da opremi učesnike sveobuhvatnim znanjem i praktičnim vještinama potrebnim za vješto korištenje SEED+ platforme za olakšavanje trgovine životinjama i proizvodima životinjskog porijekla uz osiguranje usklađenosti sa veterinarskim zdravstvenim i sigurnosnim standardima.
“Veoma sam zadovoljna što će naši ekonomski operateri konačno osjetiti pozitivne efekte digitalizacije u ovoj oblasti. CEFTA TRACES NT, omogućavajući tačnu i blagovremenu razmjenu veterinarskih certifikata, efikasno pomaže u procjeni i upravljanju rizicima, osiguravajući sigurnije trgovinsko okruženje, ublažava prepreke, smanjuje troškove i ubrzava kretanje robe širom CEFTA-e“, kazala je Edna Karadža, menadžerica SEED+ projekta.
Saša Bošković, direktor Ureda za veterinarstvo BiH, istakao je kako je ovo prvi u nizu treninga veterinarskim radnicima i operaterima u privrednim subjektima, a vezano za inovacije u certificiranju pošiljki. Već duže vremena su privrednici, kako je kazao Bošković, tražili ovaj vid digitalizacije, a u sklopu ovog projekta obuku će ove sedmice proći 140 inspektora i predstavnika kompanija u Sarajevu i Banjoj Luci.
“Ovaj program je važan za unapređenje vanjskotrgovinske razmjene. CEFTA nam je važno trgovinsko područje, ali još uvijek ima prostora da se ta saradnja razvija i unapređuje kako bismo svi zajedno mogli biti zastupljeniji na drugim tržištima. Digitalizacija će nam pomoći da se ubrza protok roba i poboljšaju rezultati izvoza“, poručio je Zdravko Marinković, predsjednik Vanjskotrgovinske komore BiH.
Određeni broj privrednika i inspektora i danas će u Sarajevu imati priliku da prođe ovu obuku, a do kraja sedmice bit će održana i obuka u Banjoj Luci.
Do kraja obuke, učesnici bi trebali imati stručnost za efikasnu navigaciju SEED+/CEFTA TRACES-om, osiguravajući pojednostavljene trgovinske procedure, čuvajući zdravlje životinja i javnog zdravlja i jačajući svoju ulogu učesnika u regionalnoj trgovini.