Digitalizacija privrednog sektora nije budućnost, već sadašnjost

0
754
VTK BiH poziva domaće kompanije da se registruju na Digitalnu komoru

Vanjskotrgovinska komora BiH je u cilju unapređenja poslovnog ambijenta, jačanja konkurentnosti bh. kompanija, promocije izvoza, domaćih proizvoda i usluga, te jačanju imidža Bosne i Hercegovine u svjetskim okvirima, pokrenula projekat pod nazivom Digitalna komora.
Pandemija Covid-19 nam je pokazala kako se razvijene, ekonomski bogate zemlje nose sa krizama, a samim tim ukazala nam je na brojne slabosti Bosne i Hercegovine, posebno kad su u pitanju društvo i ekonomija. Pozitivne strane svake krize su što se uvijek nađe dobrih vijesti koje nam pokazuju kako dobra energija, jaka vizija i profesionalnost mogu iznjedriti stvari koje će biti od opšte društvene i ekonomske koristi. Ovoga puta pozitivna strana od značaja za sadašnjost i budućnost privrede BiH ide od Vanjskotrgovinske komore BiH koja je prepoznala 2021. godinu kao ključan trenutak za digitalizaciju privrednog sektora te je pokrenula projekat Digitalna komora.
Riječ je o jedinstvenom ekosistemu, digitalnoj platformi, koja objedinjuje sve proizvođače iz BiH na jednom mjestu u cilju umrežavanja i povezivanja sa potencijalnim kupcima kako na domaćem tako i na inostranom tržištu. To je mjesto gdje će proizvođači imati priliku da prezentuju ono što rade na najbolji mogući način, mjesto koje će im pomoći da odluče s kim će i na koji način poslovati.

Koje benefite donosi Digitalna komora

Platforma je koncipirana kao jedinstvena online tražilica pomoću koje korisnici vrše pretraživanje po proizvodu ili kompaniji, a usporedo sadrži ključne finansijske pokazatelje kompanija kao i same profile kompanija sa svim podacima kojima se žele predstaviti javnosti i poboljšati svoje poslovanje.
Digitalna komora je moderna platforma koja u korak sa regionalnim i globalnim trendovima nudi i brojne druge mogućnosti za svoje korisnike:
– Umrežavanje – direktnu povezanost korisnika pomoću niza alata u vidu direktnih sastanaka ali i direktne konekcije;
– Konsulting – savjetovanje stručnih i certifikovanih stručnjaka u ovlastima prodaje, prava, ekonomije, marketinga;
– Edukacije – kroz online platformu registrirani korisnici će moći pristupiti direktno online edukacijama iz niza privrednih oblasti;
– Online sajmovi – direktna informiranost o svim regionalnim i svjetskim sajmovima ali i mogućnost njihove organizacije u online formi;
– Brojne olakšice kroz uputstva za uvoz i izvoz, te niz drugih alata u cilju olakšavanja i unapređenja procesa poslovanja svakog privrednog subjekta.
Od marta 2020. platforma www.digitalnakomora.ba je aktivna i trenutno u fazi besplatne registracije kojoj mogu pristupiti sve zainteresovane kompanije, a kako bi se napravila što veća baza privrednih subjekata.
Zvanično lansiranje Digitalne komore sa svim svojim alatima i benefitima planirano je za drugu polovinu ove godine.
Detaljne informacije možete vidjeti na linku ovdje