Od Vlakova do Bradine neće se naplaćivati cestarina do 30. oktobra

0
386
Od sutra do 30. oktobra ove godine neće se plaćati cestarina na autocesti od Vlakova do Bradine

Na prijedlog Ministarstva prometa i komunikacija, Vlada Federacije BiH je preduzeću Autoceste FBiH dala saglasnost za privremenu obustavu – suspenziju naplate cestarine na autocesti na dionici od Vlakova do Bradine u periodu od 23.9. do 30.10.2022. godine.
Za realizaciju ove odluke zadužene su Autoceste FBiH.
Kako je obrazloženo, na sastanku održanom 19.9.2022 godine u Vladi FBiH, kojem su prisustvovali premijer, ministar prometa i komunikacija, direktor JP Autoceste FBiH, izvršini direktor JP Ceste FBiH i predstavnik izvodača radova na dionici autoceste Tarčin – Ivan, dostavljena je i prezentirana informacija o potrebi zatvaranja magistralne ceste M-17 na dionici Tarčin – Bradina za sva motorna vozila koja su u tranzitnom prometu, zbog njene sanacije nakon izgradnje dionice autoceste Tarčin – Ivan, uz napomenu da je završena ova dionica autoceste do Bradine.
Kako se radi o izrazito prometnoj dionici magistralne ceste, a kontinuiran saobraćaj nije moguće osigurati preusmjeravanjem prometa na jednu traku, bila je neophodna privremena obustava saobraćaja na ovom dijelu magistralne ceste, te privremeno preusmjeravanje tranzitnog saobraćaja na novoizgradenu dionicu autoceste Tarčin – lvan. Istovremeno, za lokalno stanovništvo bi bio osiguran saobraćaj na magistralnoj cesti.
Imajući u vidu da ne postoji alternativno rješenje odvijanja saobraćaja bez naplate cestarine, dogovoreno je da se donese odluka o privremenoj obustavi – suspenziji naplate cestarine od Vlakova do Bradine.