Direktna strana ulaganja u BiH lani porasla 57,3%, na 758,4 miliona KM

0
1387
Najveće investicije od 166,5 miliona KM odnosile su se na trgovinu na malo

Prema novim preliminarnim podacima Centralne banke BiH, direktna strana ulaganja za 2017. godinu u BiH iznose 758,4 miliona KM (387,8 miliona eura), što je porast od 57,3 posto u odnosu na 2016. godinu.
Ovo je značajan porast, s obzirom da je posljednjih godina u BiH uglavnom bilježen pad priliva stranih ulaganja, navodi Agencija za unapređenje stranih investicija BiH (FIPA).
Ako se uzme u obzir činjenica da su u novembru 2017. posredovanjem FIPA pronađeni i investitori sa kojima su nakon višemjesečnih pregovora potpisani početni dokumenti o realizaciji investicije u TE Kamengrad – Sanski Most (2×350 MW) u visini od oko 1,5 milijardi KM, to prošlu godinu svrstava u jednu od najuspješnijih na planu privlačenja stranih investicija u BiH.
Iz FIPA-e navode da se ovakav pozitivan trend rasta priliva direktnih stranih investicija očekuje i u narednom periodu, i pored brojnih teškoća objektivne i subjektivne prirode.
“Međutim, da bi direktne strane investicije u BiH počeli da izražavamo u milijardama maraka, potrebno je da Vijeće ministara BiH, kako je to FIPA i ranije predložila, finansira i provede reklamnu kampanju ‘Invest in BiH’ u vodećim svjetskim medijima, te da uvede podsticaje stranim investitorima za svako novootvoreno radno mjesto, onako kako su to uradile skoro sve zemlje u regionu (npr. Srbija za svako novootvoreno radno mjesto daje stranim investitorima podsticaje u visini od 3.000 do 7.000 eura)”, navode iz FIPA-e.
Rast priliva stranih investicija indicira da su sprovedene mjere iz Reformske agende dovele do dinamiziranja ekonomskog rasta, uključujući i rast izvoza, te da su nadležne vlasti uložile velike napore kako bi se postigao ovaj rezultat.
Rast ekonomskih indikatora u zemlji, što podrazumijeva otvaranje novih radnih mjesta za bh. građane, dodatno ohrabruje i motivira da se nastavi raditi na sprovođenju ekonomskih reformi u zemlji, koje su neophodne ukoliko se želi nastaviti s rastom.
Ovome je potrebno dodati da je za nastavak poboljšanja ekonomskih prilika u zemlji, potreban još snažniji rad na promociji zemlje u inostranstvu s ciljem privlačenja novih stranih investicija. Računa se i na snažniji angažman bh. ekonomske diplomatije na ovom polju, koju je FIPA uspjela značajno animirati u posljednje dvije godine, saopćeno je iz FIPA-e.