Dobit banaka u RS za devet mjeseci porasla 20%, na 115 miliona KM

0
476
Izvor: Agencija za bankarstvo RS

Bankarski sektor u Republici Srpskoj je u prvih devet mjeseci 2022. godine poslovao s neto dobiti u iznosu od 115 miliona KM što je za 20 posto više u odnosu na isti period prošle godine kada je dobit iznosila 95,8 miliona KM.
Prema preliminarnim podacima Agencije za bankarstvo RS, ukupni prihodi osam komercijalnih banaka su na kraju trećeg kvartala ove godine iznosili 401 milion KM, što je za 9 posto više u odnosu na isti period lani kada sz iznosili 368 miliona KM. Kamatni i slični prihodi iznose 241,1 milion KM i imaju 60,1 posto udjela u ukupnim prihodina, dok operativni prihodi iznose 159,9 miliona KM sa 39,9 posto udjela.

Istovremeno, za 5 posto su porasli i ukupni rashodi banaka u RS koji su zaključno sa septembrom 2022. iznosili 277,1 milion KM u odnosu na 263,9 miliona KM iz istog perioda lani.
U ukupnim rashodima dominantnu stavku imaju operativni rashodi sa 180,8 miliona KM ili 65,3% udjela, koji su u odnosu na godinu ranije (174,5 miliona KM) porasli 4 posto.