Dobit BH Telecoma u prvom polugodištu porasla 12 miliona KM

Kao rezultat rasta prodaje i normalizacije stanja uzrokovanog pandemijom, ukupni prihodi su porasli za 4,5 miliona KM ili za 2 posto

0
597
Smijenjena uprava BH Telecoma, prije isteka mandata

Najvažniji pokazatelji poslovanja BH Telecoma u prvih šest mjeseci 2021. godine su vrlo pozitivni i pored svih izazova koje je donijela pandemija Covid-19 u prvim mjesecima ove godine.
Rast bruto dobiti za 12 miliona KM ili za 76,1% i povećanje EBITDA za 9,3 miliona KM, odnosno za 13,8% – najvažniji su pokazatelji poslovanja BH Telecoma ostvarenih u prvih šest mjeseci, prema kojima je, u poređenju sa podacima iz prvog polugodišta prošle godine, ostvaren snažan rast u svim segmentima poslovanja kompanije.
Broj korisnika usluga BH Telecoma na dan 30.06.2021. godine je veći za 55 hiljada ili za 3% u odnosu na kraj juna prošle godine i prvenstveno je rezultat rasta broja korisnika u mobilnom segmentu.
Ostvarena profitna marža u periodu januar – juni 2021. godine je iznosila 12,4% i veća je za 5,2% u odnosu na isti period 2020. godine. Kao rezultat rasta prodaje i normalizacije stanja uzrokovanog pandemijom, ukupni prihodi su porasli za 4,5 miliona KM ili za 2%. Pozitivan utjecaj na porast bruto dobiti, EBITDA-e i profitne marže rezultat je i optimizacije i kontrole ukupnih rashoda, koji su u posmatranom periodu smanjeni za 7,5 miliona KM u odnosu na isti period prošle godine.
”U BH Telecomu ni u 2021. godini nismo mijenjali naš kurs. Kroz investiciona ulaganja u fiksnu i mobilnu mrežu, kao i digitalnu transformaciju, nastavili smo restrukturirati i razvijati naše poslovanje ulaskom u nove poslovne niše, kreiranjem novih digitalnih servisa i širenjem portfolija usluga, a sve s ciljem zadovoljenja potreba naših korisnika i istovremenog povećanja njihovog zadovoljstva. Ovo se pozitivno odrazilo i na ukupan poslovni rezultat za prvih pola godine. U narednom periodu ćemo nastaviti sa kreiranjem novih poslovnih modela, ulaganjem značajnih finansijskih sredstava u izgradnju savremenih pristupnih mreža, baznih stanica, kao i sa unapređenjem postojećih telekomunikacionih sistema. To će imati pozitivan utjecaj i na domaću privredu, kroz angažman domaćih kompanija na realizaciji predviđenih investicija”, izjavio je Sedin Kahriman, generalni direktor BH Telecoma.