Dobit Centralne banke BiH u prvih devet mjeseci 3,15 miliona KM

0
540
Rast neto dobiti i kamatnih prihoda Centralne banke BiH u prvom polugodištu 2023.

Centralna banka Bosne i Hercegovine (CBBiH) je prema nerevidiranim podacima iz finansijskog izvještaja zaključno sa trećim kvartalom 2022. godine ostvarila neto dobit u iznosu od 3.156.000 KM što je manje za 318 hiljada maraka ili za -9,15 posto nego u prvih devet mjeseci 2021. kada je dobit iznosila 3.474.000 KM, saznaje poslovni portal Profitiraj.ba.
Treba ipak pomenuti da je primarni cilj CBBiH da održi stabilnost domaće valute, te se njena ostvarena dobit za određeni period ne koristi kao mjera uspješnosti poslovanja.

Izvor: Centralna banka Bosne i Hercegovine

Prema nerevidiranom finansijskom izvještaju, Centralna banka BiH je u periodu januar-septembar 2022. ostvarila neto prihode od kamata u iznosu od 11.638.000 KM koji su veći za 22,36 posto ili za 2,13 miliona maraka u odnosu na isti period 2021. godine kada su iznosili 9.511.000 KM.
Neto prihodi od naknada i provizija ostvareni pružanjem usluga Centralne banke BiH povećani su za 1,62 miliona (+11,04%), na 16.292.000 sa 14.672.000 KM.
Ukupna aktiva Centralne banke BiH na kraju septembra 2022. iznosila je 16 milijardi i 611,49 miliona KM što je za 167,44 miliona KM ili za jedan posto više nego na kraju 2021. kada je aktiva iznosila 16 milijardi i 444 miliona KM.
Ukupan kapital Centralne banke BiH na kraju trećeg kvartala 2022. smanjen je za 37,46 posto odnosno za -322,71 milion KM, na 538.728.000 KM sa 861.443.000 KM s kraja 2021. godine.

Izvor: Centralna banka Bosne i Hercegovine

Bruto devizne rezerve CBBiH zaključno sa septembrom 2022. iznosile su 16 milijardi i 519,06 miliona KM u odnosu na 16 mlrd 348,14 miliona KM s kraja 2021. godine, što je porast od 1,04% ili za 170,92 miliona KM.
Neto devizne rezerve u uporednom periodu porasle su za 170,72 miliona KM ili za 1,04 posto, na 16 milijardi i 516,54 miliona sa 16 milijardi i 345,81 milion KM koliko su iznosile na kraju 2021. godine. Od toga je monetarna pasiva (novac u opticaju, depoziti banaka i depoziti Vlade i ostalih javnih institucija) krajem trećeg kvartala 2022. iznosila oko 16 milijardi i 67,70 miliona KM, a krajem 2021. oko 15 milijardi i 573,03 miliona KM što je povećanje od 494,67 miliona KM ili za 3,18 posto.