Dobit Fonda za studentske zajmove FBiH u 2017. oko 630 hiljada KM

0
833

Federalna vlada danas je usvojila finansijski i izvještaj o radu Fonda za studentske zajmove FBiH za 2017. godinu, u tekstu koji je predložio Upravni odbor ovog fonda.
Tokom 2017. godine, sredstva potrebna za sve zadatke, aktivnosti i rad Fonda osigurana su u Budžetu FBiH za 2017. godinu, kao transfer Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke i od povrata dijela ranije dodijeljenih studentskih zajmova.
Upravni odbor Fonda i u 2017. godini je veliku pažnju posvetio povratu zajma. Plan prihoda u prošloj godini predviđao je povrat od 129.000 KM, a ostvaren je u iznosu od 135.114,18 KM, što je 4,7 posto više.
Ukupni prihodi Fonda u prošloj godini su iznosili 1.121.980 KM, a ukupni rashodi 492.009 KM, te je ostvaren pozitivan finansijski rezultat d 629.971 KM. Ovaj višak prihoda je prikazan jer Finansijski izvještaj obuhvata kalendarsku godinu, a dodjela zajmova, kao osnovna djelatnost Fonda, raspoređena je u dvije kalendarske godine.
Naime, javni poziv za dodjelu zajmova raspisuje se nakon početka akademske godine, a realizacija zajma uvijek prenese u slijedeću kalendarsku godinu.
Plasman studentskih zajmova u prošloj godini je planiran u iznosu od 982.500 KM, što obuhvata realizaciju za akademsku 2016/17. i plan za dodjelu 240 zajmova u akademskoj 2017/18. godini.
Lani je objavljen javni poziv za 2017/2018. akademsku godinu, u kojem su zadržani isti kriteriji kao i za prethodnu. Broj prijavljenih je pokazao povećanje interesa studenata za ovakavu pomoći države u školovanju. Pristigle su 253 prijave, što je najveći broj zainteresovanih u posljednjih šest godina rada Fonda. Od toga je 242 studenta ispunilo sve tražene uslove za bodovanje, te su uvršteni na listu za dodjelu zajmova.