Dobit Fonda za studentske zajmove FBiH u 2017. oko 630 hiljada KM

0
695

Federalna vlada danas je usvojila finansijski i izvještaj o radu Fonda za studentske zajmove FBiH za 2017. godinu, u tekstu koji je predložio Upravni odbor ovog fonda.
Tokom 2017. godine, sredstva potrebna za sve zadatke, aktivnosti i rad Fonda osigurana su u Budžetu FBiH za 2017. godinu, kao transfer Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke i od povrata dijela ranije dodijeljenih studentskih zajmova.
Upravni odbor Fonda i u 2017. godini je veliku pažnju posvetio povratu zajma. Plan prihoda u prošloj godini predviđao je povrat od 129.000 KM, a ostvaren je u iznosu od 135.114,18 KM, što je 4,7 posto više.
Ukupni prihodi Fonda u prošloj godini su iznosili 1.121.980 KM, a ukupni rashodi 492.009 KM, te je ostvaren pozitivan finansijski rezultat d 629.971 KM. Ovaj višak prihoda je prikazan jer Finansijski izvještaj obuhvata kalendarsku godinu, a dodjela zajmova, kao osnovna djelatnost Fonda, raspoređena je u dvije kalendarske godine.
Naime, javni poziv za dodjelu zajmova raspisuje se nakon početka akademske godine, a realizacija zajma uvijek prenese u slijedeću kalendarsku godinu.
Plasman studentskih zajmova u prošloj godini je planiran u iznosu od 982.500 KM, što obuhvata realizaciju za akademsku 2016/17. i plan za dodjelu 240 zajmova u akademskoj 2017/18. godini.
Lani je objavljen javni poziv za 2017/2018. akademsku godinu, u kojem su zadržani isti kriteriji kao i za prethodnu. Broj prijavljenih je pokazao povećanje interesa studenata za ovakavu pomoći države u školovanju. Pristigle su 253 prijave, što je najveći broj zainteresovanih u posljednjih šest godina rada Fonda. Od toga je 242 studenta ispunilo sve tražene uslove za bodovanje, te su uvršteni na listu za dodjelu zajmova.

OSTAVITE KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here