Dobit Grupe Triglav 84,4 miliona eura, zajednička premija dosegla 1 milijardu eura

Triglav Grupa je već treću godinu zaredom ostvarila rast premija i to ovaj puta od 7% te je tako fakturisala milijardu eura bruto premija osiguranja i suosiguranja, što je više od planiranih 930 miliona eura

0
1005
Grupa Triglav: Bruto dobit u prvom polugodištu 10,5 miliona eura

Poslovanje slovenske Grupe Triglav je bilo dobro u 2017. godini i u skladu sa zacrtanim strateškim usmjerenjima navodi prva informacija o poslovanju za prošlu godinu, koju je na osnovu nerevidiranih podataka objavila Grupa.
Dobit prije oporezivanja je iznosila 84,4 miliona eura, što je iznad planiranog (između 70 i 80 miliona eura). Matično društvo je 2017. godinu završilo s dobiti prije oporezivanja u visini od 73,8 miliona eura. Profitabilnost kapitala Grupe Triglav iznosila je 9,3%, a matičnog društva 11%.
“U 2017. godini postigli smo dobre rezultate, a naš poslovni rezultat je viši od planiranog. Visoki rast premija, dobar nadzor troškova i manje smanjenje prinosa od investicija od očekivanog pozitivno su utjecali na naše poslovanje u ovoj godini, koja je obilovala štetnim događajima“, izjavio je predsjednik Uprave Zavarovalnice Triglav Andrej Slapar.
Triglav Grupa je već treću godinu zaredom ostvarila rast premija i to ovaj puta od 7% te je tako fakturisala milijardu eura bruto premija osiguranja i suosiguranja (što je više od planiranih 930 miliona eura). Rast premija ostvaren je u sve tri premijske grupe. Kod osiguranja imovine, koje predstavlja najveću grupu premija, rast je iznosio 7%. Grupa Triglav je realizovala visok 13% rast premije kod zdravstvenih osiguranja, dok je kod premija životnih osiguranja usprkos visokog doživljenja polica osiguranja rast iznosio 3%.
U skladu sa strateškim usmjerenjem na rast i razvoj Grupa Triglav postepeno povećava udio premije osiguranja fakturisane na tržištima van Slovenije. U 2017. godini on se povećao za 0,4 postotna boda na 17,7%. Udio zajedničke premije fakturisan na slovenačkom tržištu osiguranja iznosio je 76,8%, dok je premija globalnog reosiguranja činila 5,5% u strukturi ukupne premije.

Izvor: Triglav Grupa

Na svim većim tržištima Grupe Triglav realizovan je rast premije. Na slovenačkom tržištu taj je rast iznosio 6%, što se poklapa s rastom tržišta. Rast premije ostvarila su i sva tri slovenačka osiguravajuća društva u Triglav grupi. Na tržištima van Slovenije prosječni rast premije iznosio je čak 10%. Najviši, i to 27%, bio je u Srbiji, a u Hrvatskoj je iznosio 9% te u Bosni i Hercegovini 7%. U Crnoj Gori je premija ostala negdje na nivou prethodne godine dok se na makedonskom tržištu, koje čini 2% udjela u ukupnoj premiji Grupe, spustila za 1%.
Na poslovanje Grupe Triglav u 2017. godini utjecali su vanredni vremenski događaji, koji su uzrokovali štete u iznosu od 33,5 miliona eura, što je za 59% iznad prosjeka posljednjih pet godina. Fakturisani bruto iznosi šteta bili su 6% viši no godinu prije, što je dovelo do smanjenja količnika šteta za dva postotna boda. Grupa Triglav je nepovoljne štetne događaje uspješno nadoknadila visokim rastom premija i dobrim nadzorom troškova. Prinos od investicija se smanjio, ali manje no što se očekivalo.
Kombinovani količnik Grupe Triglav ostao je na povoljnom nivou od 93,9%. U 2017. godini obje agencije za kreditni rejting S&P Global Ratings i A.M. Best ponovo su Grupi Triglav dale visoke kreditne rejtinge ‘A’ i stabilnu srednjoročnu prognozu.

Dobrovoljno penzijsko osiguranje u BiH

U 2017. godini Triglav grupa je osnivanjem novog osiguravajućeg društva ušla na makedonsko tržište životnih osiguranja, dok je na tržištu Bosne i Hercegovine prva ponudila dobrovoljno penzijsko osiguranje. Suosnivanjem društva Trigal postavila je regionalnu platformu namijenjenu investiranju u alternativna ulaganja.