Dobit lizing sektora FBiH u prvom kvartalu 2,4 miliona KM

0
1075
Ukupna dobit iznosila je 2,5 miliona KM (tri lizing društva), dok je gubitak iskazalo jedno lizing društvo od 0,1 milion KM

Prema izvještajnim podacima četiri lizing društva, na nivou sektora lizinga u FBiH u prvom kvartalu 2022. godine iskazali su pozitivan finansijski rezultat u iznosu od 2,4 miliona KM, što je povećanje za 1,1 milion KM u odnosu na isti period 2021. godine.
Iskazana ukupna neto dobit iznosila je 2,5 miliona KM (tri lizing društva), dok je gubitak iskazalo jedno lizing društvo u iznosu od 0,1 milion KM.
Ukupni prihodi lizing sektora u FBiH ostvareni u prva tri mjeseca 2022. iznose 9,8 miliona KM i veći su za 1,5 miliona KM ili 17,4% u odnosu na isti period prethodne godine. Prihodi od kamata i slični prihodi lizing sektora FBiH iznose 3,5 miliona KM, te čine 35,7% ukupnih prihoda lizing sektora, i veći su za 0,3 miliona KM ili 9% u odnosu na isti period lani.
Ukupni rashodi lizing sektora u prvom kvartalu 2022. iznose 7,4 miliona KM i veći su za 0,4 miliona KM ili 5,2% u odnosu na prethodnu godinu.
Ukupna aktiva lizing sektora u FBiH na kraju marta 2022. iznosi 390,9 miliona KM i veća je za 17,2 miliona KM ili 4,6% u odnosu na kraj 2021. godine. Na dva lizing društva, posmatrano po veličini aktive, odnosi se 71,4 ukupne aktive lizing sektora u FBiH.
U strukturi ukupne aktive lizing sektora u FBiH najznačajnije je učešće neto potraživanja po
osnovu finansijskog lizinga, koja iznose 294,4 miliona KM ili 75,3% ukupne aktive. U poređenju sa krajem 2021. godine, neto potraživanja po osnovu finansijskog lizinga veća su za 3,8 miliona KM ili 1,3%, dok su bruto potraživanja po osnovu finansijskog lizinga veća za iznos od 3,1 milion KM ili 1%.
Jedna banka koja obavlja poslove finansijskog lizinga, na kraju marta 2022. iskazala je neto potraživanja po osnovu ugovora finansijskog lizinga u iznosu od 41,9 miliona KM, što ukazuje da neto potraživanja na nivou lizing sistema iznose 336,3 miliona KM i za 5,8 miliona KM ili 1,7% veća su u odnosu na kraj prethodne godine, podaci su Agencije za bankarstvo FBiH.
U strukturi potraživanja po osnovu finansijskog lizinga na nivou lizinga sektora u FBiH, posmatrano prema predmetu lizinga, ugovori koji su odobreni po osnovu finansiranja putničkih i vozila za obavljanje djelatnosti učestvuju sa 84,4%, ugovori po osnovu finansiranja mašina i opreme učestvuju sa 15,1%, dok se na ugovore putem kojih su finansirane nekretnine odnosi 0,5%.
U strukturi ukupne aktive lizing sektora u FBiH najznačajnije je učešće neto potraživanja po osnovu finansijskog lizinga, koja iznose 294,4 miliona KM ili 75,3% ukupne aktive. U poređenju sa krajem 2021. godine, neto potraživanja po osnovu finansijskog lizinga veća su za 3,8 miliona KM ili 1,3%, dok su bruto potraživanja po osnovu finansijskog lizinga veća za 3,1 milion KM ili 1%.
Jedna banka koja obavlja poslove finansijskog lizinga, na 31.03.2022. godine iskazuje neto potraživanja po osnovu ugovora finansijskog lizinga u ukupnom iznosu od 41,9 miliona KM, što ukazuje da neto potraživanja na nivou lizing sistema iznose 336,3 miliona KM i veća su za 5,8 miliona KM ili 1,7% u odnosu na kraj prethodne godine.
U strukturi potraživanja po osnovu finansijskog lizinga na nivou lizinga sektora u FBiH, posmatrano prema predmetu lizinga, ugovori koji su odobreni po osnovu finansiranja putničkih i vozila za obavljanje djelatnosti učestvuju sa 84,4%, ugovori po osnovu finansiranja mašina i opreme učestvuju sa 15,1%, dok se na ugovore putem kojih su finansirane nekretnine odnosi 0,5%.
Ukupni kapital lizing društava krajem marta 2022. iznosio je 31,8 miliona KM, što čini 8,2% ukupne pasive lizing sektora u FBiH, a u poređenju sa krajem 2021. godine je povećan za 2,4 miliona KM ili 8%.
Dozvolu FBA za obavljanje poslova lizinga na dan 31.03.2022. godine imalo je pet lizing društava u FBiH, te je u odnosu na kraj prethodne godine broj lizing društava povećan za jedno društvo, koje je registrovano u prvom kvartalu 2022. godine.
U lizing sektoru u FBiH je zaposleno 98 radnika, što je za tri radnika ili 3% manje u odnosu na kraj prethodne godine.