Dobit lizing sektora u FBiH u prvih devet mjeseci 3,5 miliona KM

Ukupna neto dobit lizing sektora u FBiH u prva tri kvartala 2021. iznosila je 4,4 miliona KM (tri lizing društva), dok je gubitak iskazalo jedno lizing društvo u iznosu od 0,9 miliona KM

0
930
Ukupna aktiva lizing sektora u FBiH krajem septembra 2023. iznosila je 525,5 miliona KM

Četiri lizing društva na tržištu u Federaciji BiH su u prvih devet mjeseci 2021. godine iskazala dobit u iznosu od 3,5 miliona KM, što je povećanje za 1,8 miliona KM u odnosu na isti period prošle godine.
Na povećanje dobiti lizing sektora u FBiH najvećim dijelom uticalo je značajano poboljšanje poslovnog rezultata kod jednog lizing društva u iznosu od 1,5 miliona KM.
Inače, ukupna neto dobit lizing sektora u FBiH u prva tri kvartala 2021. iznosila je 4,4 miliona KM (tri lizing društva), dok je gubitak iskazalo jedno lizing društvo u iznosu od 0,9 miliona KM.

Izvor: Agencija za bankarstvo Federacije BiH

Ukupni prihodi lizing sektora u FBiH ostvareni u periodu januar-septembar 2021. godine iznosili su 27,4 miliona KM i veći su za 1,4 miliona KM ili 5,3% u odnosu na isti period prošle godine.
Prihodi od kamata i slični prihodi lizing sektora FBiH iznose 10,3 miliona KM, što je 37,6% ukupnih prihoda lizing sektora, i veći su za 0,8 miliona KM ili 8,8% u odnosu na isti period lani. Najznačajnija pozicija prihoda od kamata su prihodi po osnovu kamata po finansijskom lizingu u ukupnom iznosu od 8,7 miliona KM i oni su za jedan milion KM ili 13,6% veći u odnosu na isti period prošle godine.
Ukupni rashodi u prvih devet mjeseci 2021. godine iznose 23,8 miliona KM, i manji su za 0,4 miliona KM ili 1,6% u odnosu na isti period lani. Rashodi po osnovu kamata i slični rashodi iznose 3,2 miliona KM, sa učešćem od 13,4% u ukupnim rashodima lizing sektora, te su veći u odnosu na isti period lani za 12 hiljada KM ili 0,4%. Kamatni rashodi na uzete kredite, kao dominantna stavka rashoda od kamata, zabilježili su rast za 19 hiljada KM ili 0,6%.
Ukupni operativni rashodi lizing sektora u uporednom periodu iznose 18,7 miliona KM sa
učešćem od 78,6% u ukupnim rashodima lizing sektora, i manji su za 0,9 miliona KM ili 4,4% u odnosu na isti period lani. Ukupni troškovi rezervi za gubitke iznose 1,9 miliona KM koji čine 8% ukupnih rashoda lizing sektora, a porasli su za 0,5 miliona KM, odnosno za 31,3%.
Vrijednost novozaključenih ugovora finansijskog i operativnog lizinga ostvarenih na nivou lizing sistema u prvih devet mjeseci 2021. iznosi 164,8 miliona KM što je za 36,8 miliona KM ili 28,8% više u odnosu na isti period lani, od čega se na lizing sektor, kojeg čini četiri lizing društva, odnosi 157,2 miliona KM, odnosno 95,4% od ukupne vrijednosti novozaključenih ugovora na nivou lizing sistema.
Od ukupno ostvarene vrijednosti novozaključenih ugovora u prva tri kvartala 2021. godine, na ugovore finansijskog lizinga odnosi se 138,1 milion KM ili 83,8%, a na ugovore operativnog lizinga 26,7 miliona KM ili 16,2%.

Aktiva lizing sektora 376,8 miliona KM

Ukupna aktiva lizing sektora u FBiH na dan 30.09.2021. godine iznosila je 376,8 miliona KM i veća je za 33 miliona KM ili 9,6% u odnosu na kraj 2020. godine. Na dva lizing društva, posmatrano po veličini aktive, odnosi se 71,7% ukupne aktive lizing sektora u FBiH.
U strukturi ukupne aktive lizing sektora u FBiH najznačajnije je učešće neto potraživanja po osnovu finansijskog lizinga, koja iznose 290 miliona KM ili 76,9% ukupne aktive. U poređenju sa krajem 2020. godine, neto potraživanja po osnovu finansijskog lizinga su veća za 33,2 miliona KM ili 12,9%, dok su bruto potraživanja po osnovu finansijskog lizinga veća za iznos od 38,4 miliona KM ili 13,7%.
Jedna banka koja obavlja poslove finansijskog lizinga, na 30.09.2021. godine iskazala je neto potraživanja po osnovu ugovora finansijskog lizinga u ukupnom iznosu od 37,4 miliona KM, što ukazuje da neto potraživanja na nivou lizing sistema iznose 327,4 miliona KM i ista su za 22,3 miliona KM ili 7,3% veća u odnosu na kraj prethodne godine.
U strukturi potraživanja po finansijskom lizingu na dan 30.09.2021. godine iskazano je ukupno 2,9 miliona KM dospjelih neizmirenih potraživanja, koja su manja za 0,7 miliona KM ili 18,9% u odnosu na kraj 2020. godine, podaci su Agencije za bankarstvo FBiH (FBA).

Ukupni kapital povećan na 28,1 milion KM

Ukupni kapital lizing društava na kraju trećeg kvartala 2021. godine iznosi 28,1 milion KM, što je 7,5% ukupne pasive lizing sektora u FBiH, a u poređenju sa krajem 2020. godine je povećan za 0,4 miliona KM ili 1,4%.
Zaključno sa krajem septembra 2021. dozvolu FBA za obavljanje poslova lizinga imala su četiri lizing društva u FBiH, i u odnosu na kraj 2020. godine nije bilo promjena.
U lizing sektoru u FBiH zaposleno je 102 radnika, što je za jednog radnika ili 1% više u odnosu na kraj prethodne godine.
Prema podacima s kraja septembra ove godine, na nivou lizinga sektora u FBiH na svakog zaposlenog odnosilo se 3,7 miliona KM aktive, što je za 0,3 miliona KM ili 8,5% više u odnosu na kraj 2020. godine.