Dobit mikrokreditnog sektora FBiH u prvom kvartalu 3,4 miliona KM

0
166
Finansijski rezultat MKO u prva tri mjeseca 2022. je za 0,4 miliona KM manji u odnosu na isti period lani (Izvor: FBA)

Mikrokreditni sektor u Federaciji BiH je u prva tri mjeseca 2022. godine iskazao pozitivan finansijski rezultat u iznosu od 3,4 miliona KM, što je za 0,4 miliona KM manje u odnosu na isti period 2021. godine.
Mikrokreditne organizacije (MKO) su iskazale 4,8 miliona KM viška prihoda nad rashodima, odnosno dobiti i 1,4 miliona KM manjka prihoda nad rashodima, odnosno gubitka.
Mikrokreditne fondacije (MKF) su iskazale višak prihoda nad rashodima u iznosu od 3,2 miliona KM, koji je za 0,2 miliona KM manji u odnosu na isti period prethodne godine, dok su mikrokreditna društva (MKD) iskazala neto dobit u iznosu od 0,2 miliona KM, koja je za 0,2 miliona KM manja u odnosu na isti period lani.
Iskazani ukupni višak prihoda nad rashodima MKF iznosio je 3,3 miliona KM (osam MKF), dok su manjak prihoda nad rashodima iskazale dvije MKF u iznosu od 42 hiljade KM. Dobit su iskazala dva MKD u iznosu od 1,6 miliona KM, dok je jedno MKD iskazalo gubitak u iznosu od 1,4 miliona KM.
Prema izvještajnim podacima MKO, ukupni prihodi mikrokreditnog sektora u FBiH ostvareni u prvom kvartalu 2022. godine iznose 30,4 miliona KM i veći su za 1,6 miliona KM ili 5,5% u odnosu na isti period prethodne godine. U strukturi ukupnih prihoda MKO, prihodi od kamata i slični prihodi učestvuju sa 92,4%, operativni prihodi sa 6,3%, a ostali poslovni prihodi sa 1,3%.
Ukupni rashodi mikrokreditnog sektora u FBiH u prva tri mjeseca 2022. iznose 27 miliona KM i veći su za 1,9 miliona KM ili 7,7% u odnosu na isti period lani.
Prema podacima Agencije za bankarstvo FBiH (FBA) koja nadzire i rad MKO, operativna efikasnost poslovanja mikrokreditnog sektora Federacije BiH krajem marta ove godine iznosila je 18,83%, što je u okviru propisanog pokazatelja.
Ukupna aktiva mikrokreditnog sektora u FBiH na kraju prvog kvartala 2022. iznosila je 684,9 miliona KM i za 8,6 miliona KM ili 1,2% je manja u odnosu na kraj 2021. godine. Najveće učešće u ukupnom bilansu MKO ima pet MKF i jedno MKD sa aktivom u iznosu od 628,8 miliona KM ili 91,8% ukupne aktive mikrokreditnog sektora.
Najveće stavke pasive mikrokreditnog sektora u FBiH odnose se na: kapital koji iznosi 338,6 miliona KM i čini 49,4% ukupne pasive i obaveze po uzetim kreditima koje iznose 314,5 miliona KM ili 46% ukupne pasive. Preostali iznos od 31,8 miliona KM ili 4,6% odnosi se na ostale obaveze. U posmatranom periodu ukupno povećanje kapitala na nivou mikrokreditnog sektora u FBiH je iznosilo 4,7 miliona KM ili 1,4%, od čega je kapital MKF povećan za 3,2 miliona KM ili 1,1%, dok je kapital MKD povećan za 1,5 miliona KM ili 2,9%.
Ukupan kapital MKF iznosi 285 miliona KM ili 84,2% ukupnog kapitala mikrokreditnog sektora, dok kapital MKD iznosi 53,6 miliona KM, ili 15,8% ukupnog kapitala mikrokreditnog sektora.
U prva tri mjeseca 2022. godine, MKO sa sjedištem u FBiH ukupno su zaključile 33.703 ugovora, te isplatile 127,2 miliona KM mikrokredita, što je za 1.091 ugovor ili 3,3% više u odnosu na isti period prošle godine, odnosno u vrijednosti isplata za 18,3 miliona KM ili 16,7% više isplata u odnosu na posmatrani period.
U FBiH je krajem marta ove godine dozvolu za rad FBA imalo 13 MKO koje čine mikrokreditni sektor u FBiH, od toga deset MKF (neprofitne organizacije) i tri MKD (profitne organizacije). U odnosu na kraj 2021. godine, broj MKO je nepromijenjen.
U mikrokreditnom sektoru u FBiH zaposleno je ukupno 1.400 radnika, što je za dva radnika ili 0,1% više u odnosu na kraj 2021. godine. Od ukupnog broja zaposlenih u mikrokreditnom sektoru u FBiH, u MKF je zaposleno 1.158 radnika ili 82,7%, a u MKD ukupno 242 radnika ili 17,3%.

OSTAVITE KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here