Dobit Nove banke u prvom kvartalu porasla 45,9%, na 7 miliona KM

0
740
Aktiva Nove banke na kraju septembra 2022. godine iznosila je oko 2,7 milijarde KM

Nova banka a.d. Banja Luka, koja je odnedavno i zvanično novi vlasnik banjalučke Sberbank, poslovala je u prva tri mjeseca 2022. godine s neto dobiti od 7,09 miliona KM što je za 2,23 miliona maraka ili za 45,9 posto više u odnosu na isti period prošle godine kada je dobit iznosila oko 4,86 miliona KM, saznaje poslovni portal Profitiraj.ba.
Prema podacima iz finansijskog izvještaja Nove banke, neto prihodi od kamata u prvom kvartalu ove godine porasli su za 6,55 posto, na 16,21 milion sa 15,21 milion KM s kraja prvog tromjesečja prethodne godine. U istom periodu neto prihodi banke od naknada i provizija porasli su za 13,89 posto, na 5,44 miliona sa 4,78 miliona KM.
Aktiva Nove banke na kraju prvog kvartala 2022. iznosila je 2 milijarde i 551,32 miliona KM i za 111,98 miliona KM (-4,2%) je manja u odnosu na 2 milijarde i 663,30 miliona KM s kraja 2021. godine, podaci su iz finansijskog izvještaja banke. Na pad aktive najveći uticaj imalo je smanjenje novčanih sredstava i računa depozita kod depozitnih institucija koje su smanjene za 28,66%.
Ukupan kapital Nove banke na kraju marta 2022. je iznosio oko 220,18 miliona KM i za 2,23 posto je veći u odnosu na kraj 2021. godine kada je iznosio blizu 215,37 miliona KM.