Dobit PBS-a u 2022. porasla 33,2%, na 8,7 miliona KM

0
666
Aktiva PBS-a je u 2022. godini iznosila 676,89 miliona KM i veća je za 14,9%

Privredna banka Sarajevo (PBS) d.d. Sarajevo poslovala je u 2022. godini s neto dobiti od blizu 8,76 miliona KM što je za 33,2 posto više u odnosu na godinu ranije kada je dobit poslije poreza iznosila oko 6,57 miliona KM, saznaje poslovni portal Profitiraj.ba.
Iz PBS-a navode da je rast dobiti u 2022., koji je u odnosu na planirani veći za 41,2 posto, rezultat rasta prihoda od kamata za 13,6% i rasta operativnih prihoda za 23,8% usljed povećanih prihoda od naknada, prihoda iz poslovanja sa devizama i naplate nekvalitetne aktive.
Prema podacima iz finansijskog izvještaja PBS-a, neto prihodi od kamata i slični prihodi porasli su u 2022. za 17,5%, na 11,97 miliona sa 10,19 miliona KM iz 2021. godine, dok su neto prihodi od naknada i provizija porasli za 16,2%, na 7,31 milion sa 6,29 miliona KM.
Aktiva PBS-a na kraju 2022. godine iznosila je oko 676,89 miliona KM i veća je za 14,9% u odnosu na 2021. godinu kada je iznosila 588,89 miliona KM.
Bilans stanja Banke se povećao za 14,94% dostigavši nivo 677 miliona KM usljed povećanja nivoa depozita, ostalih obaveza i ostvarene dobiti za 2022.godinu.
Iz PBS-a pojašnjavaju da je u aktivi banke došlo do rasta pozicija novčanih sredstava, vrijednosnih papira po fer vrijednosti u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti i po amortizovanom trošku, kredita i stalnih sredstava, a smanjenje je ostvareno na poziciji ostale aktive i ispravki vrijednosti za stavke aktive.
U pasivi je ostvaren rast u pozicijama depoziti, ostale obaveze i kapital.
U 2022. godini ukupan kapital PBS-a je povećan za 12,3%, na 58,25 miliona sa 51,87 miliona KM iz 2021. godine. Na rast kapitala uticala je ostvarena dobit za 2022. godinu koja je povećana za 33,2% u odnosu na 2021. godinu.
Iz PBS-a navode da je odlukom Skupštine Banke od 04.04.2022. godine izvršen raspored dobiti za 2021. godinu u iznosu od 4 miliona KM u osnovni kapital Banke, a usvojena je i odluka o isplati dividende u iznosu od 2,57 miliona KM.
Navedeno je i da je porasla pozicija novčana sredstva za 15,4% imajući u vidu da njihov nivo korespondira dominantno sa nivoom depozita i plasmana. Zbog strukture depozita Banka održava visok nivo pokrića depozita novčanim sredstvima. Takođe, porasla je i pozicija vrijednosnih papira za 31% obzirom da je Banka slobodna novčana sredstva ulagala u trezorske zapise i obveznice Federacije BiH.
U finansijskom izvještaju PBS-a za 2022. navedeno je i da su krediti na godišnjem nivou porasli 8,5%, ali da je zbog kapitalnih ograničenja u odnosu na Plan za 2022. ostvarenje manje za 7,6%. Depoziti su porasli za 15,5%, dok su operativni prihodi u odnosu na 2021. viši za 23,8%, dok u odnosu na Plan za 2022. bilježe prebačaj od 5,5%.
Prema podacima Registra vrijednosnih papira FBiH, najveći vlasički udio u PBS-u ima Hamid Pršeš, aktuelni predsjednik uprave Banke (14,33%), zatim kompanija Pobjeda-Rudet iz Goražda (12,68%), Halil Oković (10,98%), ASA Banka (9,76%)….