Dobro poslovanje Grupe Triglav u 2018. godini, prijedlog dividende 2,50 eura

Triglav Osiguranje Sarajevo lani je zabilježilo rast premije od 3,2%, a Triglav osiguranje Banja Luka porast bruto fakturisane premije za 4%

0
1057
Grupa Triglav: Bruto dobit u prvom polugodištu 10,5 miliona eura

Nadzorni odbor Zavarovalnice Triglav na jučerašnjoj sjednici potvrdio je revidirani godišnji izvještaj Grupe Triglav i matičnog društva za 2018. godinu. Poslovanje Grupe Triglav je bilo u skladu sa strateškim smjernicama, dostigla je 97,5 miliona eura prije oporezivanja i povećala rentabilnost kapitala na 10,8 procenata (2017: 9,3%).
Uprava i Nadzorni odbor predložit će Skupštini dioničara isplatu dividendi u visini 2,50 eura bruto po dionici, što predstavlja 70,3 procenata konsolidirane neto dobiti za 2018. godinu. Triglav Osiguranje Sarajevo, koje je dio Grupe Triglav, je u 2018. godini zabilježilo rast premije za 3,2 posto u odnosu na 2017. Godinu, dok je Triglav osiguranje Banja Luka zabilježilo rast bruto fakturisane premija za 4 posto.
“Predložena dividenda je u skladu sa našom politikom o dividendama koja je održiva i istovremeno atraktivna. S njom na uravnotežen način obezbjeđujemo dugoročnu finansijsku stabilnost Grupe, omogućujemo njen rast i razvoj te istovremeno isplaćujemo privlačne dividende našim dioničarima“, izjavio je predsjednik Uprave Zavarovalnice Triglav Andrej Slapar.
Rezultati Grupe Triglav za 2018. godinu su dobri i prelaze planirane, što je prije svega posljedica visokog rasta premije osiguranja, povoljnog štetnog rezultata i određenih jedinstvenih događaja, prije svega u posljednjem tromjesečju 2018. godine. Obračunata bruto premija osiguranja u iznosu od 1.068 miliona eura za 7 procenata je veća nego u 2017. godini, a Grupa je postigla rast u svim segmentima osiguranja i na svim tržištima. Kombinovani količnik Grupe iznosio je 91,8 procenata. Investicioni prinosi – bez prinosa životnih osiguranika koji preuzimaju investicioni rizik – bili su za 29 procenata niži nego u 2017. godini, što je posljedica nastavka stanja niskih kamatnih stopa na finansijskim tržištima.
Redovna skupština Zavarovalnice Triglav će na sjednici 28.5.2019. odlučivati o podjeli bilansne dobiti.
Triglav Osiguranje Sarajevo, članica Grupe Triglav, je u 2018. godini zabilježilo rast premije i fakturisalo 22,6 miliona eura (44,1 miliona KM) premije osiguranja, što je za 3,2% više u odnosu na godinu ranije. Veći rast premije Društvo je ostvarilo u segmentu životnih osiguranja, 9,5% premije više nego prošle godine.
“Fokusiranost na klijente je naša osnovna vodilja, pa će u tom cilju sve naše aktivnosti biti usmjerene i u narednom periodu – održavanje visokog nivoa efikasnosti u rješavanju šteta, optimiziranje usluga, veću dostupnost i širenje ponude proizvoda osiguranja. U narednom period planiramo uvođenje novih osiguranja sa uslugom asistencije“, izjavio je Edib Galijatović,direktor Triglav Osiguranja Sarajevo.
I Triglav osiguranje Banja Luka je lani poslovalo dobro što pokazuje bruto fakturisana premija uvećana za 4% u odnosu na prethodnu godinu, dok je premija imovinskih (dobrovoljnih) vrsta osiguranja rasla za 6%. Društvo je u prvoj polovini 2018. ostvarilo tržišni udio od 5% i zadržalo deveto mjesto na tržištu Republike Srpske.
“Proteklu poslovnu godinu mogu ocijeniti kao izazovnu tokom koje smo uspjeli ostvariti sve naše planirane aktivnosti. Kao značajnu, istovremeno finansijki najzahtjevniju aktivnost izdvojio bi kupovinu novih poslovnih prostora te preseljenje svih službi pod jedan krov” izjavio je Matej Žlajpah, direktor Triglav osiguranje Banja Luka.

Promjene u Upravi Zavarovalnice Triglav

Nadzorni odbor bio je saglasan s prijedlogom predsjednika Uprave i imenovao Davida Benedeka za člana Uprave Zavarovalnice Triglav za mandatno razdoblje od pet godina. Za vršenje funkcije člana Uprave Zavarovalnice Triglav potrebno je da se dobije dozvola Agencije za nadzor osiguranja. Benedek trenutno vrši funkciju punomoćnika Uprave Zavarovalnice Triglav, a u Upravi će biti nadležan za upravljanje i razvoj zavisnih društava u skladu sa strateškim ciljevima Grupe.