Dogovor o istraživanju nafte i plina u Federaciji BiH

0
961
Ministri Džindić i Đapo sa saradnicima razgovarali o istraživanju i eksploataciji nafte i plina u FBiH

Na inicijativu Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije u Sarajevu je danas održan sastanak u u Federalnom ministarstvu okoliša i turizma, u vezi s daljim aktivnostima na realizaciji Projekta istraživanja i eksploatacije nafte i plina u Federaciji BiH.
Delegacije na sastanku su predvodili federalni ministar energije, rudarstva i industrije Nermin Džindić i federalna ministarica okoliša i turizma Edita Đapo.
Dogovoreno da Federalno ministarstvo okoliša i turizma imenuje stručnu komisiju koja će pristupiti izradi Projektnog zadatka za izradu Strateške studije o procjeni uticaja na okoliš u vezi nastavka istraživanja nafte i plina u FBiH. Stručnu komisiju za izradu Projektnog zadatka će, pored predstavnika ova dva ministarstva činiti i zaposlenici federalnih ministarstava prostornog uređenja i poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, te vanjski eksperti.
Stručna komisija će izraditi Projektni zadatak na osnovu kojeg će Vlada usvojiti sadržaj Strateške studije o procjeni uticaja na okoliš za istraživanja i eksploataciju nafte i plina, a na temelju izrađenog Projektnog zadatka bit će urađena Strateška procjena uticaja na okoliš, saopćeno je iz Federalnog ministarstva okoliša i turizma.