Dom penzionera Nedžarići prodaje se po cijeni počev od 10,36 miliona KM

0
507
Bivši Dom penzionera u Nedžarićima kupila je firma Mont-ing iz Visokog

Vlada FBiH danas je Federalnom zavodu za penzijsko i invalidsko osiguranje dala saglasnost za provođenje postupka prodaje nekretnine u vlasništvu ovog zavoda. Riječ je o prodaji Doma penzionera ‘Nedžarići’ u Sarajevu, pribavljanjem ponuda putem zatvorenih koverti, po početnoj cijeni od 10.364.140 KM.
Prodaja će biti izvršena putem Agencije za privatizaciju u FBiH, a u skladu sa zakonskim i podzakonskim aktima, na osnovu posebnog ugovora koji će zaključiti Federalni zavod i Agencija.