Donacija Sparkasse Bank Školi za srednje stručno obrazovanje u Sarajevu

0
1029
Član Uprave Sparkasse Bank Amir Softić predao donaciju direktorica Škole, Ingi Biščević

Član Uprave Sparkasse Bank BiH, Amir Softić, posjetio je danas Školu za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje u Sarajevu, kako bi se upoznao sa radom ove škole, ali i predao vrijednu donaciju, koja će učenicima uveliko olakšati svakodnevni rad.
“Sparkasse Bank BiH je posvećena pomaganju zajednici u kojoj radi, naročito u segmentu obrazovanja. Donacija instituciji kao što je Škola za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje je u skladu sa našim društveno odgovornom strategijom koja ima fokus na mlade, te unapređenje njihovih znanja i vještina kako bi sutra na najbolji način mogli doprinjeti razvoju svojih lokalnih zajednica“, izjavio je Amir Softić, član Uprave Sparkasse Bank BiH.
U Sparkasse Bank smatraju da postoji potreba jačanja obrazovnih kapaciteta stručnog obrazovanja.
Direktorica Škole, Inga Biščević, smatra da je način na koji škola pristupa obrazovanju, ali i brizi u nalaženju posla bivšim učenicima, ono sto izdvaja ovu školu od drugih, i primjer kako i druge škole, i to ne samo stručnog usmjerenja, mogu raditi.
“Kao inkluzivna škola, koja radi sa djecom i mladima smanjenih mogućnosti, praktičan rad je ključan kako bi naši učenici stekli diplomu o stručnoj osposobljenosti, sa kojom mogu ravnopravno sa drugim školama prijaviti se na tržište rada“, kaže Biščević.
Donacija u vidu tehničke opreme, savremenog multifunkcionalnog fotokopir aparata, neophodnog za svakodnevno obavljanje aktivnosti učenika Škole za stručno obrazovanje i radno osposobljavanje, jedan je od projekata koje banka realizira u skladu sa strategijom društveno odgovornog poslovanja.
Nedostatak opreme u školama koje rade sa djecom i mladima sa poteškoćama, i posljedično manjkavost praktičnog dijela nastave, je jedan od najvećih izazova sa kojima se mladi suočavaju prilikom sticanja znanja i izvođenja praktične nastave, te osposobljavanja za buduće poslovne izazove.