Donacija USAID-a institucijama energetskog sektora u BiH

0
472
Uručena kompjuterska oprema i software koju je donirao USAID u BiH

USAID je, kroz Projekat asistencije energetskom sektoru u BiH (USAID EPA), obezbijedio donaciju kompjuterske opreme i softwarea entitetskim i državnim ministarstvima i regulatornim komisijama nadležnim za energiju.
Ovom donacijom umnogome će se poboljšati i pojednostaviti komunikacija između ministarstava, a ova aktivnost samo je jedna u nizu onih koje je misija USAID u BiH realizirala u proteklih nekoliko godina s ciljem osnaživanja energetskog sektora.
“Pojavom vanredne epidemiološke situacije uzrokovane virusom Covid-19 i uvođenjem restriktivnih mjera kretanja, mnoge institucije u Bosni i Hercegovini, nisu bile pripremljene za rad na daljinu. Nadamo se da ćemo ovom donacijom pomoći ministarstvima nadležnim za energiju i regulatornim komisijama da nesmetano obavljaju svoj važni posao isretni smo što našom pomoći doprinosimo bržim i kvalitetnijim procesima rada“, istakao je direktor USAID Projekta asistencije energetskom sektoru u BiH (USAID EPA), Mak Kamenica.
Do danas je vlada SAD, prvenstveno putem USAID-a, osigurala više od 1,8 milijardi dolara pomoći ekonomskom, demokratskom i socijalnom napretku BiH.