Donatori osigurali još 4,1 milion eura za Regionalni stambeni program u BiH i Srbiji

0
630
Upravni odbor RSP-a u Parizu: Dodatnih 4,1 milion eura za realizacije programa u BiH i Srbiji

Zahvaljujući uspješnim rezultatima Bosne i Hercegovine, koja je opravdala povjerenje donatora i dosadašnje višemilionske donacije, Upravni odbor Regionalnog stambenog programa (RSP) danas je u Parizuo dlučio osigurati dodatnih 4,1 milion eura za troškove realizacije ovog programa u Bosni i Hercegovini i Republici Srbiji.
Prilikom prezentacije rezultata RSP-a, predstavnici delegacije Bosne i Hercegovine prenijeli su izjavu ministrice za ljudska prava i izbjeglice Semihe Borovac u kojoj je potcrtala da je realizacija RSP-a bila jedan od prioriteta u njenom radu te da je ponosna na rezultate koji su itekako vidljivi.
Zahvaljujući 75 miliona eura vrijednim potprojektima bit će osigurano stambeno zbrinjavanje za 3.200 porodica, odnosno oko 10.000 najranjivijih izbjeglica, raseljenih osoba i povratnika u BiH. Kroz veoma zahtjevne i složene procedure do sada su izabrani svi korisnici pomoći među 27.000 zahtjeva, a zanemarljiv broj prigovora svjedoči da su izabrani oni kojima je pomoć najpotrebnija.
Do sada je izgrađeno gotovo 1.200 stambenih jedinica, gradnja dodatnih 600 je u toku, a pripremljeni su tenderi za projektovanje još više od 1.000 stambenih jedinica. Zbog toga je od izuzetne važnosti današnja odluka Upravnog odbora da se rok za provedbu RSP-a produži do kraja 2022. što će omogućiti završetak projekta i korištenje svih donatorskih sredstava.
U saradnji sa partnerima iz CRS-a, kroz projekte finanisirane od strane Vlade SAD-a, Švicarske i drugih, osigurana je socio-ekonomska podrška za oko700 porodica. U tom kontekstu, prenesen je stav ministrice Borovac da ključnu ulogu u ovom projektu imaju mjere održivog povratka, koje će omogućiti ostanak u novoizgrađenim domovima. Zbog toga, ministrica Borovac je donatorima uputila apel da se osiguraju dodatna sredstva za ovu namjenu.
Za finansiranje stambenih projekata i podršku u sprovođenju programa, donatori RSP-a su do sada izdvojili 287 miliona eura, od čega se 64,5 miliona eura odnosi na projekte u BiH. Evropska unija je najveći donator sa učešćem od 234 miliona eura, aslijede Sjedinjene Američke Državesa 24 miliona, Njemačka, Norveška, Švicarska, Italija, Danska, Turska kao i nekoliko ostalih zemalja. Snažnu podršku programu daju Visoki komesarijat Ujedinjenih naroda za izbjeglice (UNHCR), Organizacija za sigurnost i saradnju u Evropi (OSCE) i Razvojna banka Vijeća Evrope (CEB).
Bosna i Hercegovina je za Vodeću instituciju Državnog projekta stambenog zbrinjavanja imenovala Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH, a implementaciju pod-projekata povjerila je Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica, Republičkom sekretarijatu za raseljena lica i migracije RS, te Odjelu za izbjeglice, raseljene osobe i stambena pitanja Vlade Brčko distrikta.