Doprinos kulture budžetu BiH je oko 6%, na evropskom nivo

0
408
Ministrica Ankica Gudeljević razgovarala sa šefom Ureda UNESCO-a za BiH Sinišom Šešumom o novim projektima

Ministrica civilnih poslova Bosne i Hercegovine Ankica Gudeljević je razgovarala sa Sinišom Šešumom šefom Ureda UNESCO-a tokom prve posjete Ministarstvu o uspješnoj, dugotrajnoj i suradnji koja obećava još mnoge zajedničke projekte iz kulture, nauke i obrazovanja.
Šešum je istaknuo da je jedan od osnovnih ciljeva UNESCO-a pokazati kako je ulaganje u kulturu investicija, a ne trošak. Naveo je, da je prethodno istraživanje koje je UNESCO proveo u Bosni i Hercegovini pokazalo da se u BiH izdvaja između 1,7 i 1,8 posto bruto društvenog proizvoda za kulturu, a da je doprinos kulture budžetu oko 6 posto što je na evropskom nivou. Četverostruki povrat novca pokazatelj je da je kultura jedna od oblasti koja donosi značajan prihod.
Revizija statistike u području obrazovanja koju UNESCO realizira u BiH je bila sljedeća tema. Izraženo je obostrano očekivanje da će Bosna i Hercegovina biti prva zemlja u regiji koja će imati statistiku usklađenu sa Ciljevima održivog razvoja.
Govoreći o kulturi nezaobilazna tema su bili i stećci, te briga o njima. Važna vijest za BiH je da je Kupreška kosidba predložena UNESCO-u za nematerijalnu baštinu BiH i da će prve informacije o tome biti tokom ljeta. Nematerijalna baština koja se nalazi na Tentativnoj listi UNESCO-a uskoro bi trebala biti upisana na listu Svjetske nematerijalne baštine, podsjećajući da je izrada nominacijskog fajla za pećinu Vjetrenica već u proceduri. Govorilo se i o Nevesinjskoj olimpijadi i sevdalinkama.