Dozvole za gradnju vjetroelektrana Ivovik i Orlovača

0
1624
Gradnja VE je planirana na planinskom području brda Škadimovac, na području općine Glamoč

Vlada FBiH danas je usvojila informaciju o aktivnostima u postupku izdavanja energetske dozvole i dala Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije prethodnu saglasnost u postupku izdavanja ove dozvole privrednom društvu VE Ivovik d.o.o. Sarajevo, za izgradnju vjetroelektrane ‘Ivovik’, instalirane nazivne snage 84 MW (42×2 MW), odobrene snage priključenja 84 MW (42×2 MW), planirane godišnje proizvodnje električne energije od 236,631 Gwh. Gradnja ove vjetroelektrane predviđena je na zapadnom rubu općine Tomislavgrad i istočnom rubu općine Livno.
Usvojena je i informacija o aktivnostima u postupku izdavanja energetske dozvole i data prethodna saglasnost Federalnom ministarstvu u postupku izdavanja ove dozvole privrednom društvu HB Windd.o.o. Livno, za izgradnju VE ‘Orlovača’, instalirane nazivne snage 42,9 MW (13×3,3 MW), odobrene snage priključenja 42,9 MW (13×3,3 MW), planirane godišnje proizvodnje električne energije od 99,06 Gwh, čija je gradnja planirana na lokalitetu Orlovača, na području općine Livno.