Dragan Prusina na čelu Upravnog odbora FIA-e

0
1123
Finansijsko-informatička agencija

Vlada Federacije BiH danas je dala saglasnost da se u Upravni odbor Finansijsko-informatičke agencije, na period od četiri godine, imenuju Dragan Prusina (predsjednik), te Mirza Kršo, Adisa Omerbegović Arapović, Denis Mušić i Goran Milić (članovi).
U Nadzorni odbor Agencije za vodno područje rijeke Save Sarajevo na period od četiri godine imenovani su Muamer Terzić (predsjednik), Branimir Stipić i Azra Rizvanović (članovi).