Drljača: Povećanje penzija u FBiH već u ovoj godini

0
434
Vesko Drljača: Ublažena je i odredba o vanrednom usklađivanju penzija

Povodom usvajanja Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju FBiH na današnjoj sjednici Doma naroda Parlamenta Federacije BiH, iz Federalnog ministarstvo rada i socijalne politike su saopćili da će zakon stupiti na snagu nakon objave u Službenim novinama Federacije BiH, s obzirom da je Zastupnički dom Parlamenta FBiH ovaj zakon u istom sadržaju usvojio u decembru prošle godine.
Federalni ministar rada i socijalne politike Vesko Drljača je pojasnio da su za naše penzionere posebno značajne odredbe o redovnom i vanrednom usklađivanju penzija. Naime penzije će se ubuduće usklađivati prema stopi rasta nominalnog umjesto realnog bruto domaćeg proizvoda, što će praktično značiti i značajnije povećanje penzija, a što je i dogovoreno na sastanku s predstavnicima penzionera.
Ublažena je i odredba o vanrednom usklađivanju penzija, na način da se vanredno usklađivanje može provesti ako je stopa rasta realnog bruto domaćeg proizvoda u prethodnoj godini, a ne prethodne dvije godine kako je to sada propisano, veća od tri posto i ako nema akumuliranog deficita u budžetu Federacije BiH, a što će omogućiti vanredno povećanje penzija u ovoj godini, saopćeno je iz Ministarstva.
Određene odredbe Prijedloga zakona su već implementirane kroz ranije zaključke Vlade FBiH.
Konkretno, jasno je definisano da se na policijske službenike zaposlene na državnom nivou, s prebivalištem u FBiH i koji uplaćuju doprinose FZPIO, primjenjuju odredbe o uslovima penzionisanja i načinu obračuna penzija, koje važe i za policijske službenike zaposlene u FBiH.
Iz Ministarstva ističu da je utvrđeno pravo udovica poginulih boraca i šehida, koje nisu imale status osiguranika, da ostvare prava na porodičnu penziju, s obzirom da se povredom na radu, u smislu ovog zakona, smatra i povreda lica koja je zadobijena u pripremama i odbrani BiH (u periodu 18.09.1991.-23.12.1995. godine).
Članovima porodice umrlog osiguranika uz bračnog supružnika (udovice odnosno udovca), smatra se i vanbračni partner, u skladu s Porodičnim zakonom FBiH. To će omogućiti ovoj kategoriji lica da prvi put ostvare pravo na porodičnu penziju.
Redefinisna su prava korisnika penzije koji imaju status osiguranika u obaveznom osiguranju.
Također, u skladu sa Sporazumom o međusobnim pravima i obavezama zaključenog između nosilaca osiguranja u entitetima BiH, zbirni iznos srazmjernih penzija, ostvarenih u entitetima ne može se isplaćivati u iznosu manjem od najnižeg iznosa penzije, saopćeno je iz Federalnog ministarstva rada i socijalne politike.