Drljača: Veliki pomaci u oblasti hraniteljstva

0
1076
Ministar Drljača učestvovao na konferenciji o podršci sistemu razvoja hraniteljstva u Federaciji BiH

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike, u saradnji sa SOS dječijim selima BiH, uz podršku UNICEF-a BiH i Evropske unije organiziralo je danas konferenciju o podršci sistemu razvoja hraniteljstva u Federaciji BiH, a u skladu sa obavezama koje proizilaze iz Zakona o hraniteljstvu u FBiH.
Zamjenik federalnog premijera i ministar rada i socijalne politike Vesko Drljača istakao je da je u okviru reformi iz oblasti hraniteljstva Federalno ministarstvo rada i socijalne politike ostvarilo velike pomake kroz donošenje Zakona o hraniteljstvu, kojim se želi unaprijediti ova oblast i izjednačiti uslovi smještaja i naknada na cijeloj teritoriji Federacije BiH.
Također, istaknuto je da je u sklopu reformskog djelovanja u oblasti socijalne zaštite jedan od pravaca i jačanje alternativnih oblika zbrinjavanja, s fokusom na djecu i transformaciju ustanova koje se bave njihovim zbrinjavanjem.
Ministar Drljača je rekao da se, podstičući razvoj hraniteljstva u Federaciji BiH, želi unaprijediti i hramonizirati ovaj sistem, kao i osigurati održiva tranzicija sa institucionalnog na vaninstitucionalno zbrinjavanje, unaprijediti kadrovske i finansijsko-materijalne kapacitete centara za socijalni rad da bi, u konačnici, bio uspostavljen uspješan mehanizam za praćenje i koordinaciju aktivnosti u oblasti hraniteljstva na području FBiH, saopćeno je iz Federalnog ministarstva rada i socijalne politike.