Dug 4.697 firmi u Federaciji BiH premašio 2,7 milijarde KM

0
451
Deset najvećih dužnika u FBiH po osnovu poreza, doprinosa i drugih naknada duguju više od milijarde KM

Porezna uprava Federacije BiH objavila je spisak poreznih obveznika s iznosom duga po osnovu poreza, doprinosa, taksi i drugih naknada preko 50.000 KM, zaključno sa krajem 2022. godine.
Prema tom izvještaju ukupan dug 4.697 privrednih subjekata u Federaciji BiH dosegao je iznos od 2 milijarde i 705,2 miliona KM. Od toga po osnovu glavnice dug je iznosio oko 2 milijarde i 62,8 miliona KM, a po osnovu kamata oko 642,4 miliona KM.
Na tom spisku dužnika prednjači JP Željeznice FBiH, čiji je dug na kraju decembra 2022. iznosio oko 177,9 miliona KM (glavnica 165,1 milion KM, a kamate oko 12,8 miliona KM).
Drugi najveći dužnik je rudnik Kreka sa ukupnim dugom od 153,8 miliona KM (glavnica 149 miliona KM, a kamate 4,8 miliona KM). Treći najveći dužnik je Rudnik mrkog uglja Zenica sa dugom od 153,7 miliona KM (glavnica 139,5 miliona KM, a kamate 14,2 miliona KM).
Slijedi JKP Gras Sarajevo sa dugom od 119,4 miliona KM (glavnica 78,3 miliona KM, a kamate 41,1 milion KM). Na 5. mjestu su Rudnici Breza sa dugom od 113,9 miliona KM (glavnica 110,1 milion KM, a kamate oko 3,8 miliona KM).
Među 10 najvećih dužnika u FBiH su i Sveučilišna klinička bolnica Mostar sa dugom od blizu 93 miliona KM, RMU Kakanj sa dugom od 81,6 miliona KM, zatim sarajevska Hidrogradnja (u stečaju) čiji dug iznosi 66,6 miliona KM.
Interesantno je da su među najvećim dužnicima i JP Autoceste FBiH sa dugom od 61,2 miliona KM te Željezara Zenica (u stečaju) sa dugom od 51,7 miliona KM.
Samo ovih deset najvećih dužnika u Federaciji BiH po osnovu poreza, doprinosa, taksi i drugih naknada duguju 1 milijardu i 73 miliona KM.
Spisak svih dužnika u Federaciji BiH sa iznosom duga od preko 50.000 KM po osnovu poreza, doprinosa, taksi i drugih naknada zaključno sa 31.12.2022. godine možete vidjeti na linku ovdje.