Dugoročno zaduživanje RS za 2022. do 611 miliona KM

Vlada RS je utvrdila i Prijedlog odluke o kratkoročnom zaduživanju Republike Srpske emisijom trezorskih zapisa za 2022. godinu

0
474
Za isplatu jednokratne pomoći borcimau budžetu RS obezbijeđeno 1,7 miliona KM

Vlada RS je na današnjoj sjednici utvrdila Prijedlog odluke o dugoročnom zaduživanju Republike Srpske za 2022. godinu, koji će sa ostalim zakonima biti upućen na razmatranje i usvajanje u Narodnoj skupštini RS. Ovom odlukom odobrava se dugoročno zaduživanje Republike Srpske za 2022. godinu u maksimalnom iznosu do 611.000.000 KM. Ovom odlukom definisani su indikativni uslovi zaduživanja na domaćem i međunarodnom finansijskom tržištu, a konačni uslovi biće određeni u toku pregovora i preciznije definisani pojedinačnim odlukama o zaduženju Vlade.
Vlada RS utvrdila je i Prijedlog odluke o iznosu garancija koje može izdati Republika Srpska u 2022. godini. Ovom odlukom se odobrava izdavanje garancija Republike Srpske za zaduženja u 2022. godini do iznosa od 700 miliona KM, s tim da ukupna izloženost RS po izdatim garancijama ne može biti viša od 15% bruto domaćeg proizvoda u odnosnoj godini.
Osim navedene odluke, Vlada RS je utvrdila i Prijedlog odluke o kratkoročnom zaduživanju Republike Srpske emisijom trezorskih zapisa za 2022. godinu. Plan je da se tokom 2022. godine emituje ukupno 40 miliona KM šestomjesečnih trezorskih zapisa, tj. tokom mjeseca januara i februara, u iznosima po 20 miliona KM. Maksimalan iznos stanja kratkoročnog duga u 2022. godini ne može biti viši od 8% redovnih prihoda ostvarenih u prethodnoj fiskalnoj godini, što prema usvojenom Rebalansu budžeta RS za 2021. godinu iznosi 261,4 miliona KM. Svi emitovani trezorski zapisi u 2021. godini su po dospijeću i isplaćeni, a Republika Srpska ne planira nove emisije trezorskih zapisa do kraja godine, tako da po osnovu kratkoročnih hartija od vrijednosti na kraju 2021. godine Republika Srpska nema duga.