Dva konzorcija poslala ponude za digitalizaciju Javnih RTV servisa u BiH, posao od 25 miliona KM

0
156
Imenovani urednici programa na BH Radiju 1

U Ministarstvu komunikacija i prometa BiH danas su otvorene (dvije) pristigle ponude u postupu nabavke opreme za digitalni prijenos i emitiranje za Projekat digitalizacije Javnih RTV servisa u Bosni i Hercegovini.
Prva grupa ponuđača (SIRIUS 2010 – Banja Luka i OIV – Zagreb) je dala ponudu od 25.535.112,19 KM bez PDV-a, dok je ponuda druge grupe ponuđača (MIBO komunikacije – Sarajevo, Roaming Networks – Banja Luka, UNIS telekomunikacije – Mostar i Flame Data Technologies SRL Rumunija) iznosila 25.532.239,90 KM bez PDV-a.
U narednom periodu izvršit će se evaluacija ponuda te izbor najpovoljnijeg ponuđača koji ispunjava uvjete javnog poziva.
Ministar komunikacija i prometa Edin Forto je naglasio kako je uspješno okončanje ove javne nabavke od krucijalnog značaja za proces digitalizacije u BiH, koji kasni gotovo deceniju za evropskim zemljama.