Dva miliona KM za finansiranje projekata iz Aneksa VII

0
397
Novac će biti utrošen za finansiranje projekata obnove i infrastukture gdje žive raseljena lica

Vijeće ministara BiH donijelo je Odluku o preraspodjeli sredstava iz budžeta Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice u budžet Fonda za povratak BiH, u iznosu od dva miliona KM.
Sredstva su namijenjena za realizaciju projekata u vezi sa Aneksom VII Dejtonskog mirovnog sporazuma.
Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH, Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica, Republički sekretarijat za raseljena lica i migracije Republike Srpske, Vlada Brčko distrikta i Fond za povratak BiH su potpisali Sporazum o udruživanju i načinu realizacije sredstava za ostvarivanje prava iz Aneksa VII Dejtonskog mirovnog sporazuma u 2020. godini.
Ukupan iznos sredstava udruženih na osnovu ovog sporazuma je 2.125.000 KM, a biće utrošen za finansiranje projekata elektrifikacije stambenih jedinica raseljenih lica i povratnika te projekata obnove i izgradnje komunalne i socijalne infrastukture na područjima gdje žive raseljena lica i povratnici. Projekte će odobravati Komisija za izbjeglice i raseljena lica BiH.