Dva miliona maraka više za Aerodrom Bihać

0
608
Skica novog bihaćkog aerodroma

Federalna vlada danas je izmijenila Odluku o usvajanju programa utroška sredstava za unaprjeđenje avio prometa u Federaciji BiH utvrđenog Budžetom FBiH za 2019. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija. Na ovaj način su sredstva, s prvobitnih 3.535.000 KM, namijenjena JP Aerodom Bihać, uvećana na 5.535.000 KM.
Kao razlog za izmjenu ove odluke je navedeno da je izmjenama i dopunama Budžeta FBiH za 2019. godinu predviđeno da će sredstva na poziciji kapitalnih transfera javnim poduzećima – za unaprjeđenje avio prometa Federacije BiH, biti utrošena prema programu koji donosi Vlada FBiH, a na osnovu zahtjeva za dodatnim kapitalnim sredstvima.