Dvadeset godina Centralne banke: Istinski stub finansijske i monetarne stabilnosti BiH

Na međunarodnoj konferenciji povodom 20. godišnjice istaknuto je da je CBBiH jedna od rijetkih nezavisnih državnih institucija koja je očuvala povjerenje u domaću valutu, te da je valutni odbor u vremenu u kojem se nalazimo najbolji koncept za našu zemlju

0
2309
Guverner Senad Softić u obraćanju na međunarodnoj konferenciji 20 godina stabilnosti CBBiH

Centralna banka Bosne i Hercegovine je potpuno nezavisna, kredibilna, transparentna centralna banka koja predstavlja sidro makroekonomske stabilnosti u zemlji. U kompleksnoj stvarnosti BiH, za sve ove godine, vrijednost konvertibilne marke, izražena u eurima, nikad nije bila dovedena u pitanje, rekao je guverner Senad Softić na međunarodnoj konferenciji ‘20 godina stabilnosti’ koju je organizirala Centralna banka BiH povodom obilježavanja 20. godišnjice ove finansijske institucije.
Guverner Softić je podsjetio da centralno bankarstvo u našoj zemlji ima mnogo dužu tradiciju od 20 godina, ali je dodao da je BiH, kao suverena država, osnovala Centralnu banku 1997. godine a da je njen mandat da provodi monetarnu politiku u cijeloj zemlji u okviru aranžmana currency board (valutni odbor) i očuvanju stabilnosti domaće valute (konvertibilne marke), te jačanju finansijskog sistema I makroekonomske stabilnosti BiH.
Guverner je istakao da je Međunarodni monetarni fond (MMF) imao ključnu ulogu u uspostavljanju Centralne banke te da očekuje nastavak podrške naročito u aktivnostima jačanja bankarskog sistema u BiH. Softić je kazao da će CBBiH nastaviti usklađivanje sa standardima EU, te da će uz podršku Evropske centralne banke (ECB) modernizovati i poboljšati svoj rad, platne sisteme i trezorske poslove.
Tokom dvije decenije rada CBBiH se razvijala i proširivala mrežu organizacionih jedinica u Sarajevu, Mostaru, Banja Luci, Brčkom i Palama.

Curency board ne treba mijenjati

Na obilježavanju 20. godišnjice CBBiH prisustvovao je i član Predsjedništva BiH Mladen Ivanić koji je kazao da je Centralna banka jedna od rijetkih nezavisnih državnih institucija koja je očuvala povjerenje u domaću valutu, te da je valutni odbor u vremenu u kojem se nalazimo najbolji koncept za Bosnu i Hercegovinu.
Ukoliko bi se politka umiješala u rad i neovisnost CBBiH i ukoliko bi se narušio princip curency boarda, smatra Ivanić, nedogovorne vlasti bi u uslovima realnih deficita u javnom sektoru štampale novac, došlo bi do inflacije i BiH bi ušla u fazu potpune nestabilnosti i nepovjerenja. To bi, rekao je Ivanić, imalo ozbiljne posljedice po bankarski sektor koji smatra jednim od stabilnih stubova bh. ekonomije.
Predsjedavajući Vijeća ministara BiH Denis Zvizdić u svom obraćanju je istakao da je Centralna banka jedna od najvažnijih i najsnažnijih institucija u državi, da predstavlja istinski stub finansijske i monetarne stabilnosti BiH, te da uživa i domaću i međunarodnu reputaciju.
Zvizdić je kazao da postoje politički nasrtaji da se ustavne nadležnosti CBBiH uzmu ili da se njena dobit raspodijeli ili da se nekontrolisano štampa novac. Međutim, dodao je Zvizdić, to se sigurno neće dogoditi i da će CBBiH zadržati svoju neovisnost.
Bh. premijer je dodao i da će u oktobru ove godine biti usvojen Zakon o osiguranju depozita i na taj način zaokružiti paket reformi unutar bankarskog sektora, te usklađen sa međunarodnim standardima.
Zvizdić je zaključio da je članstvo BiH u Evropskoj uniji naš najvažniji prioritet te da u tom procesu značajnu ulogu ima Centralna banka koja je, kako je rekao, među prvima stručno dostavila sve tražene odgovore na Upitnik Evropske komisije. U ovom trenutku, rekao je Zvizdić, BiH radi na finalizaciji i pripremi jedinstvenih odgovora na upitnik EK.

Negativne strane evroizacije

Član Izvršnog odbora Evropske centralne banke Benoit Coeure je istakao da je CBBiH u protekle dvije decenije efikasno implamentirala aranžman currency boarda te da je očuvano povjerenje u domaću valutu. Coeure je dodao da ECB podržava centralne banke regionu, uključujući i CBBiH na njihovom putu ka EU te poboljšanju institucionalnih kapaciteta. Napomenuo je i da je CBBiH bila je jedan od prvih korisnika takve tehničke saradnje u regionu kroz programe koje je finansirala EU.
Zvaničnik ECB-a je ukazao i na potrebu jačanja upotrebe domaćih valuta navodeći negativne strane visokog stepena upotrebe strane valute, odnosno nezvanične evroizacije koja je naglašena osobina bankarskih sistema na Zapadnom Balkanu. Ilustrovao je to podatkom da su u regiji, u prosjeku 56% ukupnih kredita i 52% ukupnih depozita izraženi u ili imaju valutnu klauzulu prema stranim valutama (u većini slučajeva prema euru).
Šef Delegacije Evropske unije u BiH i specijalni predstavnik EU u BiH Lars-Gunnar Wigemark istakao je da neovisnost Centralne banke, čvrsti valutni odbor i stabilnost valute za Evropsku uniju nemaju alternativu.
Dodao je i da, bez obzira na brojne izazove, uključujući i globalnu finansijsku krizu započetu 2008. godine, Centralna banka BiH u proteklih 20 godina pokazuje zrelost i uspjeh u očuvanju monetarne i finansijske stabilnosti BiH naglašavajući da ne treba dozvoliti uplitanje politike u rad ove finansijske institucije.
Konferenciji posvećenoj jubileju Centralne banke BiH su prisustvovali brojni domaći i međunarodni zvaničnici, guverneri i drugi predstavnici centralnih banaka iz Evrope i regiona, te međunarodnih finansijskih institucija.
U nastavku rada Konferencije održane su tri sesije. Panelisti su u prvoj sesiji (među kojima je bio i prvi guverner CBBiH Peter Nicholl) iznijeli osvrt na stabilizacijsku ulogu Centralne banke BiH u proteklih 20 godina, u drugoj sesiji je bilo riječi o izazovima za centralne banke u procesu pridruživanja EU, a u trećoj sesiji o ključnim makroekonomskim aspektima u procesu pridruživanja Evropskoj uniji.