Džindić na Energetskom samitu 2022: Ključni zakoni su u završnoj fazi

0
368
Ministar Džindić na samitu istakao važnost energetske tranzicije i izrade reformskih zakona

Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Nermin Džindić obratio se danas na početku otvaranja Energetskog samita 2022., koji se održava do 25. marta u Neumu, ističući važnost energetske tranzicije i izrade reformskih zakona kojima naša zemlja treba ispuniti očekivanja Evropske unije.
“Svi znamo da se trenutno dešavaju globalni poremećaji na energetskim tržištima koji su obilježeni izuzetno visokim cijenama što se, naravno, odražava i na Bosnu i Hercegovinu. Vlada Federacije BiH ulaže vanredne napore kako bi ublažila uticaj na ekonomiju i građane, uz istovremeno osiguranje sigurnosti snabdijevanja“, istakao je ministar Džindić.

Kako je naveo, Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije je posvećeno tranziciji ka čistoj energiji, te uz nemjerljivu pomoć USAID-ovog Projekta asistencija energetskom sektoru intenzivno radi na izradi seta reformskih zakona. Time se ispunjavaju bh. obaveze proistekle iz Ugovora o osnivanju energetske zajednice i približava EU standardima.
“Zakon o energiji i regulaciji energetskih djelatnosti, Zakon o električnoj energiji, Zakon o gasu, izmjene i dopune Zakona o energijskoj efikasnosti, te Zakon o obnovljivim izvorima energije trenutno su u završnoj fazi i veoma brzo će biti pripremljeni za utvrđivanje na Vladi. Novi zakoni će omogućiti sistematično planiranje energetskom sektoru, pružiti bolji pravni okvir za njegovo funkcionisanje, uvesti nove djelatnosti na tržištu i pomoći investitorima da realizuju svoje projekte uz istovremeno osiguravanje visokog nivoa zaštite okoliša“, istakao je Džindić.
Pojasnio je da će se ovim legislativnim paketom pravni okvir FBiH u oblasti energije u potpunosti uskladiti s relevantnim direktivama EU i najboljom međunarodnom praksom.