EBRD: Ekonomski rast BiH u 2021. samo 3,5%, najmanji u regionu

0
525
EBRD projekcija: BiH će imati najmanji ekonomski rast u regiji 2021. i 2022. godine

Prema novim projekcijama Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD), Bosna i Hercegovina će u regionu (Zapadni Balkan) imati najmanji ekonomski rast u 2021. i 2022. godini. Naime, procjene EBRD-a su da će BDP BiH u 2021. porasti za 3,5% (neće se vratiti na pretpandemijski nivo s ozbirom na pad u prošloj godini od 4,3%), a u 2022. godini očekuje se ekonomski rast BiH od 3 posto, što će biti najmanje među zemljama regiona.
EBRD navodi da će očekivani oporavak izvoza i nastavak potrošnje potaknuti ekonomski rast BiH u 2021. godini, uslijed oporavka izvoza i nastavka potrošnje. Ipak, EBRD smatra da rizici za rast BDP-a BiH uključuju sporiji oporavak na glavnim izvoznim tržištima eurozone, mogući dugotrajni uticaj pandemije na turizam, kao i nedostatak poticaja za poduzimanje strukturnih reformi i povećanje povjerenja investitora.
Za zemlje Zapadnog Balkana, EBRD procjenjuje ekonomski rast od 5,1 posto u 2021. i 3,8 posto u 2022. godini.
EBRD je prognozirao da će rast BDP-a Crne Gore u 2021. godini iznositi 8,5 posto a u 2022. godini od 6%.
Hrvatska, takođe ovisna o turizmu kao i Crna Gora, nakon oštrog pada od 8,4% u 2020. godini, imat će rast od 6% u ovoj godini, ali će zabilježiti i priličan rast od 4,5% u 2022. godini. Istovjetene projekcije od 6% za 2021. godinu kao Hrvatskoj EBRD predviđa i za Srbiju, ali će u 2022. godini rast srbijanske ekonomije više usporiti nego što će to biti slučaj sa hrvatskom. Srbija svoj ekonomski oporavak u ovoj godini treba zahvaliti oporavku potrošnje i povećanju javnih investicija. Usporavanje u 2022. godini na 3,5%, EBRD pripisuje povratku ekonomije u pretpandemijsku brzinu ekspanzije i fiskalnoj konsolidaciji.
EBRD procjenjuje da će ekonomski rast Slovenije u 2021. iznositi 5 posto, a u 2022. godini 4 posto.
Sjeverna Makedonija imat će ujednečan ekonomski rast od po 4% u ovoj i narednoj godini, a jedino se Kosovu predviđa veći rast u 2022. godini od 5% nego u 2021. godini (4%). Sličan ekonomski rast očekuje se za Albaniju: 4,5% u ovoj i 4% u 2022. godini.