EBRD, EU i Austrija finansijski podržali projekte energetske efikasnosti u stambenom sektoru u BiH

EBRD je odobrila 17 miliona eura za Unicredit Banku Mostar, Unicredit Banku Banja Luka i Sparkasse Banku koje će koristiti za dalje kreditiranje ulaganja u projekte energetske efikasnosti u stambenom sektoru

0
1152
Ian Brown: EBRD blisko sarađuje sa partnerima na izgradnji zelene ekonomije

Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD), Evropska unija i Federalno ministarstvo finansija Austrije predstavili su danas zajednički program podrške investicijama u energetsku efikasnost u stambenom sektoru u Bosni i Hercegovini.
EBRD je odobrila ukupno 17 miliona eura za Unicredit Banku Mostar, Unicredit Banku Banja Luka i Sparkasse Banku. Banke će ta sredstva koristiti za dalje kreditiranje ulaganja u projekte energetske efikasnosti u stambenom sektoru.
EBRD sredstva su odobrena prema Programu finansiranja zelene ekonomije za projekte koji se odnose na klimatske promjene u zemljama u kojima Banka djeluje i sredstva se plasiraju putem lokalnih banaka. Intenzitet korištenja energije u Bosni i Hercegovini je u prosjeku tri puta veći od onog koji postoji u EU. Stambeni sektor značajno doprinosi ovoj potrošnji i procjena je da bi oko 80% stambenih zgrada trebalo renovirati. Shodno tome, postoji značajan potencijal za ulaganja u energetsku efikasnost i uštede energije.
Program finansiranja zelene ekonomije u BiH je dopunjen grant sredstvima iz Evropskog zajedničkog fonda za Zapadni Balkan u sklopu Investicionog okvira za Zapadni Balkan, kao i grant sredstvima EU i Federalnog ministarstva finansija Austrije. Sredstva će se koristiti za promoviranje proširenja zelenog kreditiranja na domaćinstva u BiH. Finansiranje će biti praćeno sveobuhvatnom informativnom kampanjom kako bi se dodatno podržala zelena rješenja i racionalno trošenje energije.
“Ovo finansiranje će dovesti do kvalitetnih poboljšanja u svakodnevnom životu građana BiH. Investicije će im pomoći da uštede novac kroz niže račune za energiju, a istovremeno će im osigurati udobnije stanovanje. Ono će također znatno doprinijeti našem cilju da stvaramo zeleniju budućnost za državu i regiju”, rekao je Ian Brown, direktor EBRD-ovog ureda u Sarajevu.
Šef Delegacije EU u BiH i Specijalni predstavnik EU u Bosni i Hercegovini, ambasador Lars-Gunnar Wigemark potcrtao je važnost kontinuiranih investicija u energetsku efikasnost i ponovo potvrdio opredijeljenost EU da pomogne ekonomski razvoj i stvaranje radnih mjesta u BiH.
“U okviru ovog novog programa koji je danas prezentiran u sklopu Regionalnog programa energetske efikasnosti u stambenom sektoru, EU će obezbijediti paket poticaja za investicije u energetsku efikasnost u stambenom sektoru. Doprinos EU za EBRD-ov GEFF program za stambeni sektor će omogućiti građanima BiH i regije da zamijene prozore, vrata i bojlere u svojim stanovima i kućama, da ulažu u tehnologije koje će omogućiti uštedu energije u domaćinstvima“, rekao je Wigemark.
Leander Treppel, direktor ministarstva finansija Austrije je rekao da Austrija snažno podržava GEFF te im je drago što je ovaj program pokrenut i u BiH.
“EBRD ima dugogodišnje iskustvo u pružanju podrške državama koje žele unaprijediti svoju energetsku efikasnost i mi smo uvjereni da će GEFF pomoći u realizaciji održivih investicija u zgrade i da će doprinijeti izgradnji i transformiranju tržišta za zelene investicije čime će doprinijeti smanjenju emisija CO2 i poboljšanju kvaliteta života stanovnika BiH. Pored toga, GEFF kombinira tehničku pomoć i investicije i promovira poslovne mogućnosti za lokalne biznise i banke“, rekao je Treppel.
EBRD blisko sarađuje sa partnerima na izgradnji zelene ekonomije, razvijanju konkurentnih preduzeća i poticanju ušteda energije u zemljama u kojima djeluje. Kroz svoje programe finansiranja zelene ekonomije, Banka je do sada omogućila smanjenje emisija CO2 od preko 6 miliona tona godišnje.
Produženjem Regionalnog programa energetske efikasnosti (REEP Plus) za Zapadni Balkan, EBRD još više pojačava napore da poveća ulaganja u energetsku efikasnost kako u poslovnom tako i u stambenom sektoru u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Makedoniji, Kosovu, Crnoj Gori i Srbiji. Banka će ukupno staviti na raspolaganje 135 miliona eura za te investicije, uz dodatnih 30 miliona eura od EU i 1,8 miliona eura od Evropskog zajedničkog fonda za Zapadni Balkan, kao i 3,3 miliona eura koje je dalo Federalno ministarstvo finansija Austrije.