EBRD će u BiH ove godine investirati više od 200 miliona eura

Procjene govore da će u naredne četiri godine Evropska banka za obnovu i razvoj plasirati 300 miliona eura u razvoj bh. ekonomije

0
1081
EBRD investicijska konferencija u Sarajevu: Velika prilika za Bosnu i Hercegovinu

Investicijska konferencija Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD), najveći je skup ove vrste koji je ikada održan u Bosni i Hercegovini, i 8. i 9.  maja ove godine bit će centar zanimanja najvećih investitora Evrope i svijeta. Ključni moto konfrencije je – Privačenje investicija za budućnost ekonomije.
Procjenjuje se da će na EBRD konferenciji u Sarajevu učestvovati oko 3.500 gostiju (oko 2.000 visokih zvaničnika, guvernera i diplomata i 1.500 predstavnika biznis zajednice) iz 82 zemlje.
“Osnovna poruka EBRD-a bit će BiH kao siguran region za investiranje a EBRD je jedan od ključnih investitora u BiH”, rekao je danas ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mirko Šarović, te dodao da se očekuje da će ove godine ta finansijska institucija investirati u BiH više od 200 miliona eura.
Procjene govore da će, u naredne četiri godine, EBRD plasirati 300 miliona eura u razvoj bh. ekonomije. Ukupna vrijednost realizovanih projekata sredstvima EBRD-a u BiH krajem prošle godine, iznosila je 2,3 milijarde eura.
Banka je u vlasništvu 67 zemalja sa pet kontinenata i sa vlasničkim učešćem Evropske unije i Evropske investicione banke. Ukupna vrijednost plasmana EBRD-a kroz 5.200 realizovanih projekata širom svijeta, trenutno iznosi oko 130 milijardi eura.
Uz Godišnji sastanak Odbora guvernera Banke, konferencija u Sarajevu realizovat će se kroz najznačajnije investicione programe, sesije, posebne događaje i poslovne forume, a sve u cilju povezivanje privreda za jači rast i razvoj Bosne i Hercegovine.
Posebno se ističu mogućnosti na stvaranju uslova za povoljniji privredni i tržišni ambijent – naročito u oblasti turizma i uslužnih djelatnosti, podstiče se rad civilnog društva, otvaraju se mogućnosti za unapređenje postojećih i uspostavljanje novih trgovinskih veza i odnosa, mogućnosti poslovnih razgovora i kontakata vezano za uslove finansiranja kapitalnih i drugih investicionih projekata, te drugih benefita i prilika za zemlju domaćina.
Na konferenciji EBRD-a planiran je i panel visokog nivoa o Zapadnom Balkanu uz učešće lidera šest zemalja (WB6) koji će razgovarati o konkretnim regionalnim projektima, preprekama u regionalnoj trgovini i perspektivama razvoja regionalne ekonomske zone.
Takođe, bit će prezentiran izvještaja o održivosti EBRD-a, a bit će dodijeljene i nagrade EBRD-a zaodrživost za 2019. godinu. Zlatne, srebrne i bronzane nagrade biće predstavljene u četiri kategorije: Održiva energija, Otpornost na klimatske uticaje, Ekološka i socijalna praksa te ekološke i socijalne inovacije.