EBRD odobrio Partner MKF kredit od 10 miliona KM za program energetske efiksanosti u stambenom sektoru

0
3691
U Sarajevu održana pres-konferencija povodom potpisivanja kreditnog ugovora EBRD-a i Partner MKF

Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) odobrila je Partner mikrokreditnoj fondaciji iz Tuzle kredit u iznosu od 10 miliona KM za finansiranje mjera energetske efiksanosti u stambenom sektoru. Sredstva su odobrena u okviru EBRD programa od 85 miliona eura, Program finansiranja zelene ekonomije (GEFF) za Zapadni Balkan.
Tim povodom danas je u Sarajevu održana pres-konferencija na kojoj su se prisutnima obratili Andrea Vera, šef Odjela operacija za ekonomski razvoj, infrastrukturu i prirodne resurse Delegacije EU u BiH, Ian Brown, šef Ureda EBRD-a u Sarajevu i Senad Sinanović, direktor Partner mikrokreditne fondacije (MKF).
“Ove investicije će omogućiti građanima BiH da uštede novac kroz niže račune za energente, a njihove domove će učiniti ugodnijim za život. Osim toga, to će značajno doprinijeti našem cilju izgradnje zelenije budućnosti ove zemlje i cijelog regiona”, rekao je Ian Brown, šef Ureda EBRD-a u Sarajevu.
Poticaje i tehničku pomoć za podršku investicijama u zelene tehnologije će obezbijediti Evropska unija (EU), Federalno ministarstvo finansija Austrije (BMF) i Evropski zajednički fond za Zapadni Balkan u sklopu Investicionog okvira za Zapadni Balkan (WBIF), a u saradnji sa Energy Community Secretariat-a.
Andrea Vera, šef Odjela operacija za ekonomski razvoj, infrastrukturu i prirodne resurse Delegacije EU u BiH, podsjetio je na obim pomoći EU u promociji zelenih tehnologija i investicija održive ekonomske efikasnosti u stambeni sektor u BiH i regionu.
“EU je obezbijedila 30 miliona eura za cijeli Zapadni Balkan u okviru Regionalnog programa energetske efikasnosti (REEP Plus). To pokazuje našu posvećenost kako bi pomogli BiH i ostalim zemljama regiona da ozelene svoje ekonomije kroz investicije u uštedu energije i u nove tehnologije. Zahvaljujući paketu posvećenom investicionim poticajima te podršci u okviru tehničke pomoći, EU će obezbijediti 85 miliona eura u okviru EBRD GEFF programa finansiranja zelene ekonomije. Od toga su 22 miliona eura već namijenjena samo za četiri partnerske institucije u BiH, zajedno s dodatnih 4,5 miliona eura grant sredstava iz REEP Plus programa”, rekao je Vera.
Sredstva iz ovog kredita će biti namijenjena za kreditiranje mjera energetske efikasnosti kao što su: toplotna izolacija objekata, zamjena prozora i vrata, nabavka kotlova na pelet i biomasu, solarne kolektore, fotonaponske panele, toplotne pumpe, ekonomičnu rasvjetu i druge mjere koje donose uštedu i komfor krajnjim korisnicima.
”Putem ovog projekta Partner MKF će omogućiti finansiranje mjera energetske efikasnosti za ruralna područja koja nemaju pristup komercijalnim sredstvima finansiranja. Plasmanom kredita u iznosu od 10 miliona KM očekuje se povećanje primjene mjera energetske efikasnosti u preko 2.000 stambenih objekata na području BiH. I u narednom periodu, Partner MKF će nastaviti da promoviše važnost primjene mjera energetske efikasnosti kroz brojne edukacije koje će biti organizovane za naše klijente. Zahvaljujemo se EBRD-u što je prepoznao Partner MKF kao partnera koji će implementirati ovaj, za nas i našu zemlju, veoma važan projekat“, rekao je Senad Sinanović, direktor Partner mikrokreditne fondacije.
Partner MKF već 20 godina pruža mikrokredite osobama koje nemaju ili imaju ograničen pristup komercijalnim izvorima finansiranja, odnosno bankama. Osim mikrokredita za poslovne aktivnosti, Partner je dizajnirao i kreditne linije za poljoprivredne, stambene i mikrokredite za poboljšanje uslova života. Posebna kreditna linija je dizajnirana za energetsku efikasnost, putem koje se utiče na povećanje komfora, smanjenje troškova energije, a u konačnici, i smanjenje zagađenosti vazduha odnosno smanjenje emisije CO2. Korištenjem ove kreditne linije će se na godišnjem nivou smanjiti emisija CO2 za 2.000 tona, što je ekvivalentno manjem naselju od 350 kuća.
Implementirane mjere energetske efikasnosti finansirane ovom kreditnom linijom će rezultirati u štedom energije od 6.000 MWh, što bi bilo ekvivalentno uštedi u troškovima u iznosu od 1 mil KM (500 KM po domaćinstvu). Bitno je napomenuti da će na implementaciji mjera EE na individualnim objektima biti angažovana domaća radna snaga tako da će projekat rezultirati i povećanjem za 500 radnih mjesta.
Od početka djelovanja u BiH, EU je investirala 2,1 milijarde eura u skoro 150 projekata u našoj zemlji.