EBRD planira u BiH investirati više od 300 miliona eura

0
740
Sjednica Vijeća ministara Bosne i Hercegovine (Foto: Arhiv)

Vijeće ministara BiH donošenjem odgovarajućih odluka i zaključaka nastavlja pripreme za održavanje godišnjeg sastanka guvernera Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD), najvećeg skupa ove vrste ikada organiziranog u Bosni i Hercegovini.
Pored godišnjeg sastanka guvernera Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD), bit će održan i biznis forum te sastanak donatora.
Praktično će to biti velika investicijska konferencija u Sarajevu od 7. do 9. maja, s fokusom na povezivanje ekonomija za snažniji rast Bosne i Hercegovine.
Procjenjuje se da će na konferenciji učestvovati oko 3.500 gostiju (oko 2.000 visokih zvaničnika, guvernera i diplomata i 1.500 predstavnika biznis zajednice) iz 82 zemlje.
Prema prvim procjenama, Evropska banka za obnovu i razvoj u naredne četiri godine u BiH planira plasirati više od 300 miliona eura u razvoj bh. ekonomije.
S tim u vezi, donesena je Odluka o oslobađanju od plaćanja viza za učesnike Godišnjeg sastanka Evropske banke za obnovu i razvoj koji dolaze iz država s kojima BiH ima vizni režim te je data saglasnost za zaključivanje provedbenog aranžmana sa EBRD-om, a za potpisnika je predložen guverner BiH u EBRD-u Mirko Šarović.

Produženo privremeno finansiranje

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva finansija i trezora BiH, donijelo je Odluku o privremenom finansiranju institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za period april – juni 2019. godine, u iznosu 237,5 miliona KM.
Finansiranje višegodišnjih projekata, koji su usvojeni u budžetima prethodnih godina, kao i programa posebnih namjena, bit će nastavljeno iz sredstava koja su prenesena u skladu sa Zakonom o finansiranju institucija BiH, odnosno osigurana namjenskim donacijama.