EBRD zajam od 15 miliona eura Intesa Sanpaolo Banci za programe Go Green i Go Digital

Evropska banka za obnovu i razvoj obezbijedila je zajam za Intesa Sanpaolo Banku od 7 miliona eura u okviru programa SME Go Green i 8 miliona eura u okviru programa Go Digital u BiH

0
120
Kroz partnestvo EBRD-a i Intesa Sanpaolo Banke potpomažu se brojne bh. kompanije

Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) i Intesa Sanpaolo Banka, nastavljaju svoju uspješnu dugogodišnju saradnju, a ove godine potpisom novog ugovora u iznosu od 15 miliona eura ovo partnerstvo nastavlja nizati uspješne priče.
Naime od sada će sve male i srednje kompanije s područja Bosne i Hercegovine, ukoliko ispunjavaju uslove, moći aplicirati za novu kreditnu liniju Go Green, a na oduševljenje mnogih nastavljena je i kreditna linija Go Digital koju je Intesa Sanpaolo Banka započela 2022. godine.
“Intesa Sanpaolo Banka i EBRD u BiH realizirali su već nekoliko uspješnih projekata, i moram priznati da sam zahvalan na odličnoj saradnji. Posebno mi je zadovoljstvo što kroz partnestvo EBRD-a i Intesa Sanpaolo Banke potpomažemo mnogobrojne bh. kompanije, pokretače cjelokupnog društva, u transformaciji njihovog poslovanja kada su u pitanju ekološki i digitalni aspekti, ali i smanjenje troškova koji nastaju prilikom proizvodnje”, izjavio je Marco Trevisan, predsjednik Uprave Intesa Sanpaolo Banke.
Evropska banka za obnovu i razvoj obezbijedila je zajam za Intesa Sanpaolo Banku od 7 miliona eura u okviru programa SME Go Green i 8 miliona eura u okviru programa Go Digital u Bosni i Hercegovini. Ova sredstva podržana su poticajnim plaćanjima i tehničkom pomoći, koje finansira Evropska unija.
Zajam SME Go Green od 7 miliona eura koristit će se za poticanje ulaganja u zelene tehnologije, uključujući projekte energetski efikasne i obnovljive energije. Program će poboljšati konkurentnost malih i srednjih preduzeća i trgovinu, kroz promociju održivih praksi i međunarodno priznatih standarda kvalitete. Trećina iznosa iskoristit će se kako bi se lanci opskrbe agrobiznisa učinili održivijima i smanjio njihov utjecaj na okoliš. Drugi ključni cilj je osigurati ravnopravniji pristup za mala i srednja poduzeća u regiji koja vode žene, a koja se bore protiv klimatskih promjena. Banka će nastojati isporučiti najmanje 70% sredstava prihvatljivim projektima tranzicije zelene ekonomije (GET).
Go Digital u BiH od 8 miliona eura će biti iskorišteno za pomoć malim i srednjim poduzećima da ispune standarde EU u području zaštite okoliša, zaštite zdravlja i sigurnosti na radu te kvalitete i sigurnosti proizvoda povećanjem razine automatizacije i digitalizacije koja se koristi u operativnim procesima. Banka će nastojati isporučiti najmanje 60% sredstava projektima koji ispunjavaju uslove GET-a. Program direktno doprinosi Digitalnoj agendi Evropske komisije za Zapadni Balkan, čiji je cilj podržati tranziciju privatnog sektora i pomoći preduzećima da u potpunosti osiguraju prednosti digitalne transformacije gospodarstva. Ovo je druga linija za Intesa Sanpaolo Banku u okviru programa Go Digital in BiH, nakon uspješnog iskorištenja kredita od 8 miliona eura potpisanog u decembru 2022.
Putem ovih programa, Banka ima za cilj poticati inovacije, održivost i rast među malim i srednjim preduzećima u BiH.
EBRD je uložila više od 3 milijarde eura u 223 projekta u Bosni i Hercegovini otkako počela svoje aktivnosti 1996. godine. Strateški prioriteti Banke u zemlji su promoviranje zelene ekonomije, podrška konkurentnom razvoju privatnog sektora i poticanje regionalnih integracija.