ECB: Kamatne stope ostaju nepromijenjene

0
397
Evropska centralna banka podigla referentnu kamatnu stopu

Evropska centralna banka (ECB) saopštila je u četvrtak da će zadržati svoju monetarnu politiku nepromijenjenom, kao što se očekivalo.
ECB navodi da će kamatne stope ostati nepromijenjene. Kamata na depozite je minus 0,5 posto, kamata na glavne operacije refinansiranja je nula posto, a na pozajmice 0,25 procenata.
Prema riječima predsjednice ECB Christine Lagarde, inflacija u eurozoni u septembru porasla je na 3,4 posto te se očekuje da će ove godine porasti još više. Ipak, prognoza je da će inflacija opasti tokom sljedeće godine.