ECB smanjila kamatne stope prvi put u pet godina

Kamatna stopa za glavne operacije refinanciranja smanjit će se na 4,25%, kamatna stopa za mogućnost posudbe na kraju dana na 4,50%, a kamatna stopa na novčani depozit na 3,75%

0
74
Evropska centralna banka: Smanjenje kamatnih stopa će stupiti na snagu 12. juna

Upravno vijeće Evropske centralne banke (ECB) danas je smanjilo tri ključne kamatne stope za 25 baznih bodova. Kamatna stopa za glavne operacije refinanciranja smanjit će se na 4,25%, kamatna stopa za mogućnost posudbe na kraju dana na 4,50%, a kamatna stopa na novčani depozit na 3,75%. Smanjenje kamatnih stopa će stupiti na snagu 12. juna.
“Na osnovu nove ocjene inflacijskih izgleda, dinamike bazne inflacije i jačine transmisije monetarne politike u ovom je trenutku, nakon devetomjesečnog razdoblja u kojem nismo mijenjali kamatne stope, primjereno ublažiti restriktivnost monetarne politike. Od sastanka Upravnog vijeća u septembru 2023. inflacija se smanjila za više od 2,5 postotnih bodova i inflacijski izgledi znatno su se poboljšali. Smanjila se i bazna inflacija, što dodatno upućuje na zaključak o slabljenju cjenovnih pritisaka, i smanjila su se inflacijska očekivanja za sva razdoblja. Uvjeti financiranja ostali su restriktivni zbog monetarne politike, što je pridonijelo smanjenju potražnje i održavanju čvrste usidrenosti inflacijskih očekivanja te tako dalo velik doprinos smanjenju inflacije”, navodi se u saopćenju ECB-a.
Ipak, ističu da su istodobno, unatoč napretku ostvarenom u proteklim tromjesečjima, domaći cjenovni pritisci i dalje snažni u uvjetima povećanog rasta plata te će inflacija vjerojatno ostati na nivou višim od ciljne u velikom dijelu sljedeće godine. Srednjoroični cilj je inflacija od dva posto, a iz ECB-a poručuju da će ključne kamatne stope ostati dovoljno restriktivne onoliko dugo koliko bude potrebno za postizanje tog cilja.
Najnovije projekcije stručnjaka Eurosistema za ukupnu i baznu inflaciju revidirane su naviše za 2024. i 2025. u odnosu na projekcije iz marta, prenosi SEEbiz. Stručnjaci sada predviđaju da će ukupna inflacija prosječno iznositi 2,5% u 2024., 2,2% u 2025. i 1,9% u 2026. U vezi s inflacijom bez energije i hrane stručnjaci predviđaju prosječnu stopu od 2,8% u 2024., 2,2% u 2025. i 2% 2026. Ekonomski rast trebao bi se povećati na 0,9% u 2024., 1,4% u 2025. i 1,6% u 2026. godini.