ECB zaoštrava uslove za jeftine kredite iz pandemijskog programa

0
555
Evropska centralna banka prema očekivanju podigla kamatne stope za 25 baznih poena

Evropska centralna banka (ECB) objavila je da će bankama zaoštriti uslove za jeftine kredite postepenim ukidanjem blagih propisa o kolateralima u vrijeme pandemije. Najava signalizira novi korak u smjeru ukidanja vanrednih mjera podrške koja je centralna monetarna vlast u području primjene zajedničke valute uvela kako bi ublažila ekonomske posljedice pandemije, javlja Reuters.
Krajem marta ECB će ukinuti krizni pandemijski program kupovine obveznica, vrijedan 1.850 milijardi eura, a nagoviješteno je i moguće ubrzano gašenje redovnog programa kupovina, koji su oformili kako bi poduprli ekonomiju i podstakli inflaciju nakon dužničke krize.
U drugom tromjesečju planiraju da intenziviraju kupovinu u sklopu APP-a u odnosu na prva tri mjeseca i u aprilu će kupiti obveznice u vrijednosti 40 milijardi eura, smanjiti vrijednost programa na 30 milijardi u maju i na 20 milijardi u junu, navodi ECB.
Dosadašnji plan predviđao je kupovinu dužničkih papira za 40 milijardi eura mjesečno kroz cijeli drugi kvartal, te za 30 milijardi mjesečno tokom trećeg kvartala i za po 20 milijardi eura mjesečno od oktobra.
Najavili su da će u fazama ukidati mjere kojima su komercijalnim bankama olakšali zaduživanje, pa i u vrijeme velikih tržišnih previranja u proljeće 2020., mobilizacijom dodatnog kolaterala u vrijednosti 240 milijardi eura. Od jula tako više neće kao kolateral prihvatati obveznice koje su u pandemiji izgubile investicijski rejting i značajnije će umanjivati vrijednost imovine koju banke nude kao kolateral za kredit.
Signalizirali su ipak da će nastaviti podupirati najslabije članice eurozone budući da će bankama i dalje dopuštati da kao kolateral koriste grčke državne obveznice, uprkos neinvesticionom kreditnom rejtingu.
Dodali su i da bi i u budućnosti mogli ignorisati kreditne rejtinge, što uliva nadu zemljama s nižim rejtinzima kao što su Kipar, Portugal i Italija, navodi Rojters.
Cijeli proces trebao bi da se završi u decembru 2024., kada se otplati posljednja tranša najnovijeg kruga povoljnih dugoročnih kredita kojima je ECB preko komercijalnih banaka nastojala da podupire ekonomiju u pandemiji.