Edin Mujagić novi član Uprave Union banke

0
1920
Povećanje dobiti je dominantno posljedica rasta kamatonosne aktive Union banke

Vlada Federacije BiH danas je dala prethodnu saglasnost Nadzornom odboru Union banke d.d. Sarajevo za imenovanje Edina Mujagića za člana Uprave za rizike ove banke, na mandatni period na koji je imenovana Uprava Union banke d.d. Sarajevo, odnosno do 31.3.2019. godine.