Edina Vuk: Odgovoran pristup privrednicima prioritet je ProCredit Bank

U 2015. godini banka će svojim klijentima predstaviti i Zone 24/7, koje će biti dostupne 24 sata u sedmici i nuditi mogućnost klijentima da polažu i podignu novac, koriste elektronsko bankarstvo, te se informišu o uslugama banke...

0
10981
Edina Vuk, član Uprave ProCredit Bank

ProCredit banka posluje u BiH od 1997. godine i vodeći je davatelj bankarskih usluga za mala i srednja preduzeća u zemlji. Prema riječima Edine Vuk, člana Uprave ProCredit banke, banka stavlja fokus na odgovoran rad s privrednicima, pomno analizirajući poslovanje privrednika i pružajući usluge u skladu s njihovim potrebama.
ProCredit banka je jedina njemačka banka u zemlji čiji je dioničar ProCredit Holding koji ulaže isključivo u provjerene poslovne projekte. Osim domaćih regulacionih tijela, ProCredit banku redovno prati i nadzire njemačka Savezna agencija za nadzor finansijskih usluga – BaFin (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht).

ProCredit Bank je jedina njemačka banka u Bosni i Hercegovini. Šta to znači za klijente s kojima posluje?

Kao jedina banka sa 100% njemačkim kapitalom u Bosni i Hercegovini, ProCredit banka već godinama posluje na ovdašnjem tržištu. Poslovanje ProCredit Bank je u skladu sa svim principima njemačke ozbiljnosti i posvećenosti poslu uz stalnu podršku ProCredit Holding-a sa sjedištem u Frankfurtu. Banku nadzire i BaFin koji osigurava da sve banke sa njemačkim kapitalom, poštuju ista pravila i njeguju isti odnos prema klijentima.
Takav pristup za sve klijente u prvom redu znači stabilnost i sigurnost, zatim jasne principe poslovanja, kao i potvrdu da uz sebe imaju banku partnera spremnog da ih u svakom momentu sasluša, razumije i usmjeri.
Tu je, svakako, riječ i o obazrivom i odgovornom pristupu o ocjeni poslovnog rizika i ozbiljnosti sa kojom se pristupa svakoj preduzetničkoj ideji.
Zahvaljujući takvom pristupu, ProCredit banka tokom svih ovih godina odgovorno i savjesno odbija da prezadužuje svoje klijente. Mi u svom poslovanju posebu pažnju posvećujemo procjeni kreditne sposobnosti i individualno pristupamo svakom klijentu čime je rizik za klijente i za banku sveden na minimum.
Njegujući njemački model poslovanja, ProCredit banka tokom svih proteklih godina aktivno i stalno promoviše naviku i kulturu štednje, s ciljem da ohrabri građane da u svom životu i poslu pronađu zdravu i pravu mjeru u upravljanju ličnim finansijama, kao i da mnoge nabavke i kupovine finansiraju upravo oslanjajući se na štednju.

ProCredit Bank je jedina njemačka banka u Bosni i Hercegovini. Šta to znači za klijente s kojima posluje?

Kao jedina banka sa 100% njemačkim kapitalom u Bosni i Hercegovini, ProCredit banka već godinama posluje na ovdašnjem tržištu. Poslovanje ProCredit Bank je u skladu sa svim principima njemačke ozbiljnosti i posvećenosti poslu uz stalnu podršku ProCredit Holding-a sa sjedištem u Frankfurtu. Banku nadzire i BaFin koji osigurava da sve banke sa njemačkim kapitalom, poštuju ista pravila i njeguju isti odnos prema klijentima.

Da li u ovom kontekstu nudite i posebne uslove platnog prometa s Njemačkom?

Kako su Bosna i Hercegovina i Njemačka kroz rad i boravak mnogih naših sugrađana i njihove rodbine u Njemačkoj na poseban način povezane, ProCredit Bank nudi posebne uslove platnog prometa s Njemačkom. Tako, za sve naše klijente, fizička lica, uslugu priliva novca preko ProCredit banke u iznosima do 5.000 KM banka vrši uz minimalnu naknadu od 1 KM.
Banka će i u 2015. omogućiti nastavak korištenja ove usluge, te na poseban način vezati i osnažiti platni promet između naše zemlje i Njemačke.

ProCredit Bank je jedan od vodećih davatelja bankarskih usluga privrednicima, kakva je bila protekla godina i da li postoje oscilacije u poslovanju banke?

Naš odgovaran pristup malim i srednjim preduzećima je prepoznat, te smo u 2014. ostvarili planirani rast uprkos veoma teškoj situaciji na tržištu, koju su dodatno ugrozile i poplave u našoj zemlji.  Finansijski rezultat Banke ostvaren u 2014. godini je efekat rasta kreditnog portfolia s jedne strane, te strategije unaprjeđenja efikasnosti procesa i kvalitete usluge prema našim klijentima s druge strane.
U segmentu kreditiranja privrede, koja je ujedno naša primarna grupa klijenata, kreditni portfolio je porastao za 10%, te je kreditni portfolio banke na kraju 2014. godine  dostigao iznos od 328 miliona BAM (KM).
Pored kreditiranja, klijenti intenzivno koriste usluge domaćeg i međunarodnog platnog prometa u našoj banci. Tokom 2014. broj klijenata koji koriste usluge elektronskog bankarstva se znatno povećao , što ukazuje da naši klijenti usvajaju moderne tehnologije na taj način štedeći  svoje vrijeme i novac.
Dokumentarno poslovanje je nastavilo svoj uzlazni trend iz prethodnih godina, te je portfolio aktivnih garancija porastao za 20%.

ProCredit Bank je već dugi niz godina posvećena privrednicima; koji su po vašem mišljenju potencijali i poteškoće bh. tržišta?

Smatram da najveći potencijal bh. tržišta leži upravo u kontinuiranom i sistematskom razvoju, te tehnološkom osavremenjavanju malih i srednjih preduzeća. Međutim, za sve ovo je potrebna adekvatna podrška države, te finansijskog sektora.
Ako govorimo o izazovima, u proteklih nekoliko godina je evidentno da je najveći izazov malih i srednjih preduzeća stagnacija ekonomskog rasta s jedne strane, te nelikvidnost privrednog sektora prouzrokovana otežanom naplatom potraživanja s druge strane. Navedeno je takođe rezultiralo i značajnim smanjenjem investicija u modernizaciju poslovanja što je osnovni preduslov za povećanje konkurentnosti bh. firmi kako na domaćem, tako i na inostranom tržištu.
Jedan od odgovora ProCredit banke na navedene izazove je prije svega odgovoran pristup prilagođen potrebama privrednika, te povoljne kreditne linije koje omogućavaju malim i srednjim preduzećima u BiH pristup kreditnim sredstvima za finansiranje projekata, obrtnih ili stalnih sredstava po povoljnim uslovima.

S kojim planovima ste ušli u ovu poslovnu godinu?

Kao vodeća banka za mala i srednja preduzeća, mi smo uvijek spremni  da prilagođavamo naše modele poslovanja potrebama klijenata i  da time stvaramo  odgovornije bankarstvo koje je u potpunosti usmjereno na klijente.
U 2015. godini banka će svojim klijentima predstaviti i Zone 24/7, koje će kako i sam naziv kaže dati mogućnost  klijentima da polažu i podignu novac, koriste elektronsko bankarstvo, te se informišu o uslugama banke u posebno predviđenim zonama koje će klijentima biti dostupne 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji.
Također, ne smijemo zaboraviti važnost štednje, te će naše aktivnosti i dalje biti usmjerene na promoviranje štednje u zemlji. Osim toga, kao i do sada radićemo na promicanju transparentnosti i važnosti finansijske informisanosti kako naših klijenata, tako i građana BiH.