Edukacijom do prevencije korupcije u javnom sektoru

0
823
Novim oblikom edukacije državnih službenika želi se ojačati borba protiv korupcije u BiH

Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije (APIK), te Fondacija INFOHOUSE novim oblikom edukacije državnih službenika želi ojačati platformu za borbu protiv korupcije u BiH.
Novi edukacijski model izrade planova integriteta namjenjen je službenicima u javnim institucijama na svim nivoima vlasti u BiH.
“Svaki državni službenik ili službenica, ukoliko to želi ili po dobivenom zadatku da izradi plan integriteta za svoju instituciju, može na web stranici www.apik.ba pristupiti besplatnom online kursu. Ono što se zna je da na nivou državnih institucija radi između 23.000 i 26.000 državnih službenika. Kada se spustimo do nivoa opština, dobivamo procjenu da se radi o oko pola miliona državnih službenika i službenica. Svi oni mogu pristupiti kursu”, izjavila je Dženana Alađuz, direktorica Fondacije INFOHOUSE.
“Izrada plana integriteta predstavlja alat za samoprocjenu otpornosti na koruptivna ponašanja svake institucije ponaosob”, izjavio je Hasim Šabotić, direktor Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije.
Modul ‘Plan i program integriteta’ se sastoji od četiri međusobno povezana dijela i u cijelosti je prilagođen učenju na daljinu.