Edukacijsko-konsultativni sastanak predstavnika EPBiH sa poslodavcima sa područja ZDK

0
782
U Zenici održan edukacijsko-konsultativni sastanak predstavnika UPFBiH sa područja ZDK i EPBiH

Udruženje poslodavaca Federacije BiH (UPFBiH) i Javno preduzeće Elektroprivreda BiH (EPBiH) organizirali su edukacijsko-konsultativni sastanak predstavnika EPBiH sa poslodavcima sa područja Zeničko-dobojskog kantona (ZDK).
Cilj sastanka je informiranje predstavnika kompanija o tržišnom snabdijevanju električnom energijom i aktuelnim trendovima na tržištu, te unaprijedili poslovno-partnerski odnosi između članica UPFBiH i Elektroprivrede BiH.
Edukacijsko-konsultativni sastanci nakon Zenice održat će se i u Travniku, Tuzli, Jablanici, Bihaću, Goraždu i Sarajevu na kojima će predstavnici privatnih i javnih kompanija moći direktno sa predstavnicima JP EPBiH razmijeniti stavove i iskustva o tžištu električne energije, ali i dogovarati modalitete mogućih partnerstava i saradnje.
“Na ovaj način želimo potaknuti saradnju poslodavaca i EPBiH u pravcu zajedničkog djelovanja na rješavanju svih potencijalnih i postojećih problema koji se javljaju ili mogu javiti u snabdijevanju električnom energijom”, istaknuli su iz Udruženja poslodavaca FBiH.
Elektroprivreda BiH na području Zeničko-dobojskog kantona ima oko 137.000 kupaca od čega su krajem prošle godine njih 2.446 bili tržišni kupci, odnosno, oni koji su dobrovoljno izabrali snabdjevača. Oko 125.000 kupaca na području ZDK su domaćinstva, a ostalo čine kompanije, privredna društva, institucije, obrti itd.
Elektroprivreda BiH kao najveći proizvođač električne energije u BiH sa godišnjom proizvodnjom višom od 7000 GWh, edukacijskim ciklusom čija provedba je planirana u sedam gradova na području FBiH koje je u nadležnosti EPBiH, nastoji učvrstiti i unaprijediti poslovne odnose sa svojim dugogodišnjim kupcima u uslovima otvorenog tržišta električne energije i ponuditi informacije o mogućnostima uspostave poslovne saradnje sa potencijalnim partnerima.
“U razgovoru sa privrednicima tretirani su modaliteti međusobne saradnje i načini za njihovo unaprijeđenije s ciljem obezbjeđenja kvalitetnijih uslova za funkcionisanje na otvorenom tržištu”, kazala je Midheta Kurspahić, portparol Elektroprivrede BiH.
Edukacijski ciklus za privrednike koji Udruženjem poslodavaca FBiH organizira zajedno sa JP Elektroprivreda BiH realizirat će se u sedam gradova u FBiH.