Edukativni spotovi o pravilima ponašanja učesnika u saobraćaju

0
1538
Provođenje aktivnosti u cilju povećanja nivoa sigurnosti svih učesnika u saobraćaju

Ministarstvo komunikacija i prometa BiH, u skladu sa Zakonom o osnovama sigurnosti cestovnog prometa na putevima u Bosni i Hercegovini, a u saradnji sa drugim organima i institucijama, kontinuirano provodi aktivnosti u cilju povećanja nivoa sigurnosti svih učesnika u cestovnom prometu.
Cilj prezentiranih edukativnih spotova je smanjenje štetnih posljedica saobraćajnih nezgoda. Ovi spotovi treba da doprinesu edukaciji pravilnog ponašanja učesnika u saobraćaju, posebno uzimajući u obzir djecu kao učesnike u saobraćaju, a povodom početka nove školske godine.