Efekti ograničenja marži u FBiH: Ušteda po rezervoaru benzina 77,5%, a dizela 81,5%

0
546
Promet od trgovine na malo motornim gorivima u BiH porastao za 23,9%

Vlada FBiH danas je informisana o efektima propisivanja mjera neposredne kontrole cijena utvrđivanjem marži u veleprodaji i maloprodaji naftnih derivata.
Informacija se odnosi na maloprodajne cijene naftnih derivata na benzinskim pumpama u Federaciji BiH nakon donošenja Odluke o prepisivanju mjera neposredne kontrole cijena, kojom je privrednim društvima koja obavljaju trgovinu na veliko i trgovinu na malo naftnim derivatima propisana maksimalna veleprodajna marža u apsolutnom iznosu u visini od 0,06 KM/litru derivata i maksimalna maloprodajna marža u apsolutnom iznosu u visini od 0,25 KM/litru derivata.
U martu 2020. godine, i pored značajnog sniženja rafinerijskih cijena u regionu, u Federaciji BiH se nije desilo odgovarajuće sniženje veleprodajnih i maloprodajnih cijena. Trgovci su i u okolnostima proglašenja stanja nesreće u FBiH i dalje imali nerealno visoke cijene derivata i veoma visoke marže.
Nakon Odluke Vlade FBiH je efekat uštede na prosječnom rezervoaru od 50 litara 77,5 posto za benzin BMB 95 u odnosu na iznos uštede koji je trebao biti 18. marta, a za dizel na prosječnom rezervoaru od 50 litara efekat uštede je 81,5 posto.