Egrlić: Kooperativno obrazovanje osigurava kvalifikovanu radnu snagu za kompanije

0
386
Ahmet Egrlić, predsjednik Vanjskotrgovinske komore BiH

eusklađenost potreba tržišta rada i obrazovnog sistema gorući je problem prisutan ne samo u Bosni i Hercegovini, već i u zemljama okruženja, na koji upozoravaju i poslodavci i obrazovne institucije. Zbog toga su inicijative u oblasti kooperativne obuke, kakve provodi Regionalni Challenge Fond (RCF), izuzetno značajne, istakao je Ahmet Egrlić, predsjednik Vanjskotrgovinske komore BiH, jednog od osnivača i članice Komorskog investicionog foruma zapadnog Balkana, partnera ovog projekta.
Nakon raspisivanja prvog javnog poziva RCF-a za finansiranje projekata unapređenja kooperativnog i dualnog obrazovanja, iz BiH su se prijavila čak 42 konzorcija. Velika su očekivanja i od aktuelnog, drugog regionalnog poziva, za koji su prijave otvorene do 14. aprila 2022. godine.
“Ova inicijativa je izuzetno važna za BiH, u kojoj je i prije ekonomske krize uzrokovane pandemijom Covid-19 bio prisutan problem da poslodavci prilikom traženja radnika s odgovarajućom stručnom spremom uočavaju da, uprkos velikom broju nezaposlenih, teško pronalaze adekvatno stručan, zadovoljavajući i namjenski edukativno profiliran kadar za zapošljavanje. Uz sve to, da problem bude kompletan, veliki broj nezaposlenih u traženim zanimanjima je de facto nezapošljiv jer ili nemaju potrebna iskustva i znanja za brzo uključivanje u radne procese”, objasnio je Egrlić.
Kao jedan od načina za prevazilaženje ovih problema istakao je organizaciju kooperativne obuke. Prednosti ovog modela obuke za učenike podrazumijevaju kombinovanje praktične obuke u školi sa učenjem kroz rad u kompaniji. Na taj način učenici razvijaju vještine i znanja, odnosno stručnost koju će primjenjivati u svom daljem radu nakon školovanja.
Sve ovo ne bi bilo moguće bez uključivanja poslovnog sektora.
“Prednosti kooperativne obuke se za preduzeća ogledaju najprije u dobijanju kvalitetnih budućih zaposlenika koji će svojom stručnošću i efikasnošću doprinijeti ostvarivanju boljih poslovnih rezultata i veće produktivnosti kompanije”, poručio je Egrlić.
Govoreći o daljoj provedbi ovog koncepta, istakao je da kompanije, pored mogućnosti kreiranja radne snage u skladu sa svojim potrebama, imaju i mogućnost unapređenja vještina svojih zaposlenika koji su u funkciji mentora, odnosno trenera ili instruktora.
Kao najveći izazov kada je u pitanju obrazovanje u BiH istakao je decentralizovanost u smislu da je obrazovanje u nadležnosti entiteta i Brčko distrikta, te kantona, a što za posljedicu ima različitost kurikuluma u obrazovnim ustanovama koji podrazumijevaju i različitost stručnog osposobljavanja.
Podsjećajući da su u prvoj fazi projekta RCF za finansiranje odabrana četiri najuspješnija konzorcija iz četiri grada BiH, Egrlić je izrazio očekivanje da će interes u okviru drugog poziva biti još veći. Pozvao je sve zainteresovane konzorcije da se prijave jer imaju priliku da osim finansijskih sredstava osiguraju kvalifikovanu radnu snagu za kompanije, a stručnost za mlade ljude.
Drugi poziv za podnošenje Izjava o zainteresovanosti otvoren je do 14. aprila 2022.Sve informacije aplikanti mogu pronaći na https://rcf-wb6.org/.